Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Аудит рентабельності підприємств

7.5. Аудит рентабельності підприємств

В умовах ринкової економіки зростає значення показників рентабельності. Підприємства АПК, що отримують прибуток, вважаються рентабельними. Окремі підприємства мають різні обсяги виробничих ресурсів і одержують неоднаковий прибуток. Тому для оцінки їх економічної ефективності виникає потреба враховувати не лише абсолютну суму прибутку, а й співвідношення її з ресурсами, що використовуються у процесі виробництва. Загальну оцінку цього дають за допомогою показників рентабельності.

Рентабельність роботи підприємства — найважливіший якісний економічний показник. У ньому знаходить відображення ступінь прибутковості господарської діяльності підприємства.

Під час аудиту рентабельності цей показник, залежно від конкретної мети, можна визначити різними способами: щодо прибутку до виробничих засобів у цілому, щодо основних або оборотних коштів, щодо собівартості продукції, до середньоспискової чисельності працівників тощо. При аудиті рентабельності будь-яких підприємств використовують два взаємопов’язаних між собою показники:

рівень рентабельності витрат;

норму прибутку відносно виробничих засобів.

Рівень рентабельності витрат, як співвідношення прибутку і повної собівартості реалізованої продукції, відображає економічну ефективність тієї частини засобів, яка втілена у витратах на виробництво і реалізацію товарної продукції. Цей показник рентабельності визначається по всій реалізованій продукції господарства в цілому.

Норма прибутку, як співвідношення загальної суми прибутку та середньорічної вартості основних і оборотних виробничих засобів, є найбільш узагальнюючим заключним показником господарської діяльності підприємства. У ньому знаходять своє відображення обсяг реалізованої продукції, рівень рентабельності її виробництв, синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських засобів і позареалізаційні фінансові результати. Показник норми прибутку визначається лише у цілому по господарству без деталізації його по галузях і видах продукції.

Аудитором також розраховується рентабельність продажу, рентабельність основного капіталу, рентабельність власного капіталу, рентабельність всього капіталу, рентабельність перманентного капіталу.

У табл. 7.4 наведено методику розрахунку показників рентабельності підприємства.

Таблиця 7.4

Основні показники рентабельності
підприємств та методика їх розрахунку

Показник

Методика розрахунку

Рентабельність
власного капіталу

Рентабельність
оборотних активів

Рентабельність
постійного капіталу

Рентабельність продажу
(операційна рентабельність)

Чиста рентабельність

Рентабельність
основної діяльності

Рівень рентабельності витрат

Норма прибутку

Показник рентабельності продажу характеризується прибутком від вартості реалізованої продукції за цінами реалізації.

Рентабельність основного і власного капіталів характеризують ефективність використання відповідного капіталу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+