Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.5. Синтетичні релігії

У своїх догматах, культах спираються на поєднання елементів різних традиційних релігій, створюючи власні вчення, систему обрядових дійств, церковну організацію, претендуючи на статус надрелігії. У них розвинуті кульг лідера, авторитет власних віросповідних джерел, наявна ідея богообраності їх послідовників. До цієї групи нале­жать Біле братство, Церква єднання, або Церква уніфі­кації, Всесвітня віра Бахаї.

 

БІЛЕ БРАТСТВО

Заснував його у Києві в 1990 р. фахівець у галузі кібер­нетики Ю. Кривоногов. Має ще одну назву — "ЮСМА-ЛОС", яке розшифровується: ЮС — Юоан Свамі (сам Ю. Кривоногов), ма — Марія Деві (його дружина М. Цвигун), лос — Логос (Ісус Христос). Під аналогічною назвою в 1993 р. Біле братство друкувало газету. Воно проголоси­ло себе над релігією ("епохальною релігією прийдешньо­го"). Основні ідеї Біле братство запозичило з різних віро­вчень, еклектично поєднавши їх сучасною науковою термінологією. Суспільство характеризувало як сатанинсь­ке (позначене "числом звіра" 666), якому загрожував кінець (мав відбутися в листопаді 1993 p.). Марію Цвигун було проголошено "Богом Живим Марією Деві Христос" тобто Христом у другому своєму пришесті в тілі матері, В. Кривоногова — Юоаном Свамі, втіленням Іоана Бого­слова. Інші проповідники отримали ймення біблійних пророків та новозавітних апостолів. Завдяки активній місіонерській діяльності рух швидко зростав за рахунок молоді. Громади Білого братства виникли в різних регіонах України і поза її межами. Коли діяльність Білого братства стала набирати відверто анти суспільного спряму­вання, його було заборонено. У 1994—1996 pp. відбувся суд над його організаторами.

 

церква єднання (церква уніфікації)

Одна з найпоширеніших новітніх релігійних течій, \ якій поєднані риси східних релігій і християнства, різних філософських і соціальних вчень. Засновником і керівником церкви є кореєць Сан Мьон Мун. У 1954 р. він засну­вав "Асоціацію Святого Духа для уніфікації світового хри­стиянства". У 1960 р. переїхав до США, де розгорнув ак­тивну релігійну діяльність. Головні положення викладено в творах Муна, які заперечують вихідні засади традиційно­го християнства, пропонують своє прочитання Біблії. Мун проголосив себе та свою дружину Хак Джа Мун "Істинни­ми Батьками", третіми Адамом і Свою, які за дорученням Бога створили "досконалу сім'ю" — джерело спасіння всіх сімей. Члени церкви, які бажають одружитися, мають пройти через відповідний шлюбний обряд. Тільки з благо­словення самого Муна підбираються шлюбні пари. У церкві Єднання існує сувора регламентація стосунків, чітка ієрархія. Під егідою церкви діють міжнародні ор­ганізації: Федерація жінок за мир в усьому світі, Академія професорів "За мир в усьому світі", Міжнародний релігійний фонд тощо. Церква підтримує понад 200 різних наукових, соціальних, навчальних, гуманітарних та інших проектів, її прибічники є у 160 країнах світу, в тому числі в Росії, Балтії, Україні (з 1991 р. — в Києві, Харкові, До­нецьку та інших містах).

 

всесвітня віра бахаї (бахаізм)

Виникла в Ірані в середині XIX ст. як різновид одного з модернізованих ісламських напрямів — бабізму. її за­сновник — Мірза Хусейн Алі Нурі (1817—1892), відомий під ім'ям Баха-Улла ("Блиск Аллаха"). У 1863 р. оголосив про свою Божественну місію — об'єднати людство на ос­нові єдиної релігії. Головною в бахаїзмі є ідея єдності Бо­га, релігій, людства. Вона визнає принцип рівних прав, можливостей і привілеїв чоловіків та жінок, необхідності обов'язкової освіти, ліквідацію крайнощів (бідності й ба­гатства), заборону рабства, аскетизму, монашества, вжи­вання алкоголю, наркотиків, припис одношлюбності й по­дружньої вірності, невтручання в політику, повагу до уря­ду, законів держави.

Бахаїзм визнає усі релігії та їх засновників — «вчителів людства». Баха-Уллу вважають одним з останніх явлених вчителів. Общини бахаї виникли в США (1896), Канаді (1987), Англії та Франції (1898), Німеччині (1906), на­прикінці XIX ст. — в Ашхабаді. Нині бахаїзм сповідує приблизно 4,5 млн. осіб, які проживають у понад 100  країнах світу, їхнім вченням цікавився Л. Толстой. Храми богослужіння бахаїстів є круглими спорудами з дев'ятьма входами, відкритими для всіх людей світу. У них немає ритуалів, не проголошують проповідей.