Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.6. айєнтологічні рухи

Це нетрадиційні релігійні рухи, в яких орієнтація на досягнення науки і техніки поєднується з практикою вуль­гаризованого психоаналізу, фантастикою. Засновник — відставний американський військовий, письменник-фантаст Л. Хаббард. В Україні їх представляють течії діанети­ка, АСТІКА, наука розуму, християнська наука. Сюди на­лежить система Порфирія Іванова.

 

ДІАНЕТИКА (НАУКОЛОГІЯ)

Засновник течії — відставний військовий, відомий письменник-фантаст Л. Хаббард (1912-1986). В 1950 р. він видав одну з найпопулярніших у світі книжку США "Діанетика". У 1954 р. в Каліфорнії зареєстрована Церква наукології, яка, маючи 6 млн. прихильників, поширена у всьому світі. Вчення Хаббарда поєднує новітній буддизм, інші світові релігії, фантастику, науково-технічні досяг­нення, психоаналіз. У ньому багато власних термінів ("то-тан”

істота-дух, що періодично вселяється в якусь життєву форму; "інграм" — накопичений протягом бага­тьох перевтілень певний життєвий досвід людини, від яко­го вона прагне звільнитися). Діанетика пропонує техно­логію звільнення від циклів перевтілень, завдяки якій лю­дина отримує владу над собою, здійснює контроль над ма­терією, енергією, часом і простором. Мета вчення — до­сягнення внутрішнього спокою, мудрості, міцного здо­ров'я і найвищої душевної досконалості.

 

наука розуму (релігійна наука)

Сучасний синтетичний ідейний рух, що прагне в ме­жах свого релігійно-філософського вчення синтезувати ідеї гностицизму, теософії, метафізики, індуїзму, окуль­тизму, об'єднавши східну містику і Біблію. Претендує на

абсолютну істину, гармонійність законів науки, філо­софських поглядів та одкровень релігії відповідно до людських потреб і прагнень. Засновник його — амери­канський лікар-психотерапевт Ернст Холмс (1887—1960) сформулював основні положення в книгах "Творчий ро­зум і успіх" (1919) та "Наука розуму" (1926). У вченні фігу­рують східні мотиви єдності всіх релігій, у яких втілена од­на істина, одна дійсність. Бог для Холмса безособистісний, Ісус Христос — лише людина, Дух Святий — жіночий аспект Божественної Трійці, людина, в якій людське поступається божественному. Холмс твердив, що негативне мислення продукує негативний досвід, а пози­тивний дух — позитивну діяльність. Перші общини Церк­ви науки розуму були зареєстровані у США (1927), згодом поширилися по всьому світі. Нині налічується майже 25 млн. послідовників Науки Розуму. В 1991 р. створено "міжнародний альянс нового мислення", куди входить Київський центр Науки Розуму. Громади є в Донецьку, Криму.

 

християнська наука

Рух виник в XIX ст. у США з ініціативи Мері Бейкер-Едді (1821—1910), яка в основу свого вчення поклала принцип духовного зцілення без використання медика­ментозних методів. У книгах "Наука здоров'я" та "Ключ до Писання" подає "єдино вірне тлумачення" Біблії, її од­кровення сприймаються прихильниками на рівні біблійних, а сама М. Бейкер — наступницею Христа. Нині рух налічує до півмільйона осіб, об'єднаних в 3000 конгрегацій в усьому світі.