Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 5.1. Основні завдання та функції Укрморрічфлоту

8.5.1. Основні завдання та функції Укрморрічфлоту

Основними завданнями Укрморрічфлоту є:

участь у межах компетенції в реалізації державної політики в галузі морського і річкового транспорту;

забезпечення розвитку морського і річкового транспорту з метою задоволення потреб населення і суспільного виробництва в морських і річкових перевезеннях;

здійснення державного контролю за дотриманням суб’єкта­ми господарювання, що виконують перевезення пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом, вимог нормативно-правових актів, стандартів і правил, які регулюють перевезення пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом;

дотримання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки судноплавства.

Укрморрічфлот відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує проведення єдиної економічної, тарифної, соціальної, науково-технічної та інвестиційної політики в галузі морського і річкового транспорту;

організовує розроблення державних науково-технічних та інших програм і планів розвитку галузі;

сприяє формуванню ринку транспортних і транспортно-експе­диційних послуг, удосконаленню структури управління галуззю, забезпечує в установленому порядку державну підтримку підприємств галузі;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як загалом, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства);

здійснює державний нагляд у морських торговельних і річкових портах, територіальних водах України за дотриманням законодавства про судноплавство, а також вимог міжнародних договорів України усіма морськими і річковими суднами незалежно від форми власності, галузевої належності та прапора держави, під яким плаває судно;

координує та контролює роботу навігаційно-гідрографічної служби морського і річкового транспорту;

проводить експертизу проектів будівництва нових, реконструкції діючих морських і річкових портів та портопунктів, погоджує будівництво об’єктів, що можуть зашкодити встановленому режиму роботи засобів навігаційного обладнання,
а також погоджує зміни місцезнаходження засобів навігаційного обладнання;

організовує проведення розслідувань причин аварій і катастроф на морському і річковому транспорті, веде облік цих аварій та аварійних подій, зокрема за результатами сюрвеєрних обстежень суден, приладів і вантажів;

організовує та координує в межах своєї компетенції роботу з проведення сертифікації, класифікації транспортних засобів і технологічного устаткування та технічного нагляду за їх проектуванням, будівництвом, експлуатацією та утилізацією;

організовує, координує та контролює роботу з навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у водах України;

забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань:

безпеки судноплавства;

перевезень пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом;

технологічного збереження вантажів (у тому числі небезпечних);

технічної експлуатації морських і річкових суден, портових комплексів, устаткування для судноремонтних заводів, акваторій та підхідних каналів, навігаційного обладнання, інших споруд і устаткування. Здійснює контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів із зазначених питань;

організовує виконання галузевих наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровад­женню в галузі досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду;

видає відповідно до законодавства суб’єктам підприємницької діяльності ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів морським і річковим транспортом, на агентування морського торговельного флоту;

сприяє розвиткові міжнародних науково-технічних та інфор­маційних зв’язків у галузі морського судноплавства;

бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів з питань морського і річкового транспорту;

розробляє в установленому порядку пропозиції щодо розмірів портових зборів і тарифів на роботи та послуги, які надаються підприємствами морського і річкового транспорту, та подає їх на розгляд Мінтрансу;

припиняє або забороняє в установленому порядку проведення робіт у зоні дії засобів навігаційного обладнання, якщо такі роботи перешкоджають установленому режиму функціонування цього обладнання;

здійснює в межах, визначених Міністром транспорту, управ­ління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укрморріч-
флоту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

здійснює контроль за організацією функціонування засобів спеціального зв’язку на підприємствах, в установах та організаціях морського і річкового транспорту;

організовує розроблення заходів щодо зменшення шкідливого впливу діяльності морського і річкового транспорту на довкілля;

організовує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

бере в межах своєї компетенції участь у плануванні, організації та забезпеченні підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

забезпечує розвиток зовнішньоекономічних зв’язків та участь України в міжнародних морських організаціях за дорученням Мінтрансу;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом профілактики правопорушень і злочинів;

реєструє лінії закордонного плавання відповідно до законодавства;

здійснює за дорученням Мінтрансу інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+