Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 8. Правовий статус Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

8.8. Правовий статус Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства

Правовий статус Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 19 серпня 2002 р. № 723/2002 «Про Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства».

Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (далі — Держжитлокомунгосп України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держжитлокомунгосп України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також зазначеним вище Положенням. У межах своїх повноважень Держжитлокомунгосп України організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держжитлокомунгосп України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

8. 8. Правовий статус Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства