Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Сутність і функції розподілу. Економічні закони розподілу. Закони Енгеля

8.1 Сутність і функції розподілу. Економічні закони розподілу. Закони Енгеля

Розподіл - це економічний процес формування індивідуальних доходів населення. Сутність розподілу визначається відносинами власності: у різних економічних укладах діють різні механізми і форми розподілу.

В всіх економічних системах розподіл виконує загальні функції:

- визначає частку кожної людини в суспільному продукті, що залежить від укладу господарювання і способу розподілу;

- впливає на виробництво: стимулює ріст ефективності чи виробництва, навпаки, гальмує його в залежності від ступеня прогресивності форми розподілу;

- формує структуру попиту населення і визначає черговість задоволення потреб;

В усіх соціально-економічних укладах діють загальні, універсальні закони розподілу.

І Закон резервування частини суспільного продукту, що виражає об'єктивну необхідність розподілу суспільного продукту на 2 частини, одна з яких надходить в індивідуальне споживання, а інша використовується для забезпечення безперервності виробництва, його удосконалювання і рішення загальнонаціональних задач.

У роботі "Критика Готської програми" К.Маркс переконливо довів, що перш, ніж суспільний продукт надійде в індивідуальне споживання, з нього роблять ряд відрахувань, величина яких залежить від ефективності виробництва і соціальної політики держави. К.Маркс перелічує ці відрахування:

1) фонд відшкодування спожитих засобів виробництва;

2) фонд на розширення виробництва;

3) резервний чи страховий фонд;

4) витрати керування;

5) те, що потрібно для спільного задоволення потреб (школи, лікарні і т.п.);

6) фонд утримання непрацездатних.

II Закон розподілу за працею, відповідно до якого частка суспільного продукту, що надходить в індивідуальне споживання працівника, відповідає його трудовому внеску в народне господарство.

Особистий доход кожної людини поділяється на 2 частини: споживання і заощадження. За розрахунками американських економістів, на які посилається П.Самуельсон у "Економіці", кожен долар доходу американця розподіляється в такий спосіб: 93 цента витрачається на споживання і 7 центів складають заощадження.

Потрібно відзначити, що не існує прямої залежності споживання від росту доходу. Прусський статистик Енгель, що проводив емпіричні дослідження наприкінці XIX століття, вивів схеми витрат населення з різними рівнями доходів. Вони називаються законами Энгеля і зводяться до наступних положень:

1) бідні родини витрачають більше на необхідне для життя — їжу і житло;

2) частка витрат на харчування знижується в міру зростання доходів, а частка витрат на житлі стабілізується;

3) витрати на дорогі предмети підвищуються в більшому ступені, чим доход. При росту доходу споживача споживання їм вторинних благ зростає в більшому ступені, чим споживання благ першої необхідності;

4) при зниженні ціни одного з благ і сталості ціни на інше благо збільшується попит на благо, ціна якого знижується, причому здійснюється відносна заміна ним іншого блага.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+