Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Плюралізм відносин власності та множинність форм розподілу в сучасних економічних системах

8.2 Плюралізм відносин власності та множинність форм розподілу в сучасних економічних системах

Кожній формі власності і відповідному їй сектору економіки адекватний свій спосіб розподілу суспільного продукту, що регулюється діючими економічними законами. Разом з тим, можуть мати місце і сполучення різноманітних способів розподілу в різних суспільно-економічних укладах.

1. Дрібнотоварне виробництво, засноване на приватнотрудовій власності. У цьому секторі економіки товаровиробники, що є і працівниками, одержують доходи, пропорційні їх внеску в суспільне виробництво і скоректовані співвідношенням попиту та пропозиції на їхні товари.

2. Приватнокапіталістичний уклад. У цій сфері господарювання працівники одержують заробітну плату відповідно до цін на робочу силу, що виявилися на момент складання контракту. Потрібно підкреслити, що в індустріально розвитих країнах заробітна плата кваліфікованих працівників наближається до величини доходу, що відповідає їхньому трудовому внеску. Підприємці дістають прибуток відповідно до закону середнього прибутку, пропорційно вкладеному капіталу.

3. Корпоративний сектор. У цьому секторі економіки акціонери одержують дивіденди пропорційно наявним у них пакетам акцій. Доходи найманих робітників утворяться так само, як і в приватнокапіталістичному укладі.

4. Кооперативний сектор. Доходи кооператорів і працівників з наймання, який залучає кооператив, регулюються законами розподілу за працею, попитом та пропозицією. Характер і способи розподілу визначаються статутом кооперативу.

5. Державний сектор. Доходи робітників та службовців державного сектора економіки регулюються законами розподілу за працею, попитом та пропозицією. Разом з тим, активний вплив на процес формування доходів робить політика держави в області регулювання трудових відносин і колективних договорів.

У будь-якій економічній системі є люди, чию роботу не можна оцінити, виходячи з відомих принципів. Це — наукова, технічна і творча інтелігенція. Вартість продукту їхньої праці (ідеї, художні твори, відкриття і т.п.) є категорія ірраціональна, оскільки головне в оцінці результату їхньої праці — ідея, художній задум, а не витрати праці. Тому їхні доходи формуються в залежності від співвідношення попиту та пропозиції на продукти їхньої праці і фінансових можливостей замовника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+