Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Вступ до основ інформаційної безпеки

Масове впровадження нових технічних засобів, на ос­нові яких здійснюється інформатизація у всьому світі, ро­бить прозорими державні кордони і формує нові геополі-тичні парадигми у розумінні глобальних соціотехнічних систем. Міжнародна інформаційна сфера стає не тільки однією з важливих сфер співробітництва, а й середовищем конкуренції між окремими особами, державами, міждер­жавними політичними та економічними угруповуваннями. Електронно-комунікаційна інфраструктура, як і інші ін­формаційні ресурси, стає об'єктом міждержавної боротьби за світове лідерство або об'єктом недобросовісної конку­ренції у підприємницькій діяльності чи інших суспільних інформаційних відносин.

Все це зумовлює необхідність формування такого аспек­ту інформаційної культури, як культура інформаційної безпеки, культура організації інформаційної безпеки. За­значений аспект розвитку інформаційної культури набу­ває відображення у такій прикладній науковій дисципліні, як теорія організації (тектологія) інформаційної безпеки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+