Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.10.3.1. Основні завдання та функції управління

8.10.3.1. Основні завдання та функції управління

Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

аналіз стану містобудування на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження у встановленому порядку генеральних планів населених пунктів та містобудівної документації;

координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення архітектурного вигляду їх;

забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації і використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної держадміністрації пропозиції з цих питань;

готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до обласної держадміністрації;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

розглядає у випадках, установлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до обласної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій,
а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо затвердження їх в установленому законодавством порядку;

розробляє регіональні правила забудови населених пунктів (крім міст обласного підпорядкування) та подає їх до обласної держадміністрації;

організовує розроблення містобудівної документації для населених пунктів на території області (крім міст обласного підпорядкування) і проведення її експертизи;

здійснює попередній розгляд містобудівної документації для районів та населених пунктів на території області та готує висновки щодо її затвердження;

розглядає проекти найважливіших об’єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

забезпечує ведення обліку та — у межах своїх повноважень — охорону, контроль за реставрацією та використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

погоджує архітектурно-планувальні завдання щодо проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

здійснює в установленому законодавством порядку ліцензу­вання будівельної діяльності, державний архітектурно-будівель­ний контроль;

бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;

координує виконання на території області науково-дослід­них і проектно-розвідувальних робіт у сфері містобудування (крім міст обласного підпорядкування);

організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівниц­тва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки
будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних розвідувань для будівництва (крім міст обласного підпорядкування);

організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах (крім міст обласного підпорядкування);

бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель населених пунктів на території області (крім міст обласного підпорядкування);

вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд (крім міст обласного підпорядкування);

створює і веде архів містобудівної документації, а також документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю і матеріалів містобудівного кадастру (крім міст обласного підпорядкування);

організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (крім міст обласного підпорядкування);

розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій (крім міст обласного підпорядкування), готує висновки з цих питань для обласної та районних держадміністрацій;

сприяє впровадженню в проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, а також здійсненню структурної перебудови і переорієнтації вироб­ничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівель­них матеріалів;

координує діяльність відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних держадміністрацій, здійснює методичне і нормативне забезпечення їхньої роботи;

контролює в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

повідомляє населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку області, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань;

координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+