Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.10.4.1. Основні завдання та функції відділу

8.10.4.1. Основні завдання та функції відділу

Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є такі:

забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

координація діяльності суб’єктів містобудування з комплекс­ного розвитку територій, забудови населених пунктів на терито­рії району, поліпшення їхнього архітектурного вигляду;

забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства є такі:

забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства; надання ритуальних, готельних та інших послуг; виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх дотриманням.

У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд районної держадміністрації;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної доку­ментації;

розглядає у випадках, установлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій,
а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного підпорядкування) рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транс-
портної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

координує на території району виконання науково-дос­лідних і проектно-розвідувальних робіт у сфері містобудування;

організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення й оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів; надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

надає архітектурно-планувальні завдання, інші вихідні дані для проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єк­тів благоустрою, монументального і монументально-декоратив­ного мистецтва, зовнішньої реклами;

здійснює в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль;

у межах своїх повноважень здійснює охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

організовує проведення в установленому порядку архітектур­них та містобудівних конкурсів;

організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

створює і веде архів містобудівної документації, документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, матеріалів містобудівного кадастру;

повідомляє населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує громадське обговорення їх;

забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з
питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

контролює діяльність виконавчих органів сільських рад з питань містобудування та архітектури в передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенням грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами — надавачами цих послуг незалежно від форм власності;

розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програ­мами;

аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та в разі потреби готує пропозиції щодо змін їх в установленому законодавством порядку;

розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благо-
устрою територій населених пунктів;

здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+