Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Кадрова політика підприємства

Під кадровою політикою розуміють систему політичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

Кадрова політика розробляється власниками підприємства, вищим керівництвом, кадровими службами для визначення генерального напряму і засад роботи з кадрами, загальних і специфічних вимог до них (рис. 8.1).

Основними цілями кадрової політики є :

-         своєчасне забезпечення організації персоналом необхідної якості й у достатній кількості;

-         забезпечення умов реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов`язків громадян;

-         раціональне використання трудового потенціалу;

-         формування і підтримання ефективної роботи  трудових колективів.

Основні різновиди кадрової політики:

1.     політика добору кадрів;

2.     політика профнавчання;

3.     політика праці;

4.     політика формування кадрових процедур, політика соціальних відносин.

Загальними принципами кадрової політики для більшості підприємств є:

-         справедливість,

-         послідовність,

-         дотримання трудового законодавства,

-         рівність,

-         відсутність дискримінації.

 
 
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+