Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності

9.1. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності

Державна статистична діяльність здійснюється органами державної статистики згідно із Законом України «Про державну статистику» від 13 липня 2000 р. та відповідно до завдань, віднесених до їхньої компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності. Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збору та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється.

Статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збір статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.

За видами статистичні спостереження розподіляються на суцільні та несуцільні, а також на державні та інші статистичні спостереження. Державні статистичні спостереження проводять орга­ни державної статистики відповідно до затвердженого Кабі­нетом Міністрів України плану державних статистичних спосте­режень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. Державні статистичні спостереження, що їх проводять органи державної статистики із залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах.

Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України — автоматизована система збору, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їхні філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знахо­дяться на території України, а також про юридичних осіб, їхні філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених суб’єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень.

Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами державної статистики.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+