Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Органи державної статистики та їх компетенція

9.2. Органи державної статистики та їх компетенція

Органи державної статистики становлять:

а) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, який утворюється відповідно до ст. 106 Конституції України. Таким органом є Державний комітет статистики України, правовий статус якого регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1249/97 (зі змінами від 14.06.2000 р. № 794/2000) «Про Положення про Державний комітет статистики України»);

б) територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики в Авто­номній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпоряд­ковані йому;

в) функціональні органи державної статистики — підприємства, установи та організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики і перебувають у сфері його управління.

Зазначені органи складають єдину систему органів державної статистики України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

9.2. Органи державної статистики та їх компетенція