Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2.1. Основні завдання органів державної статистики

9.2.1. Основні завдання органів державної статистики

Основними завданнями органів державної статистики є такі:

реалізація державної політики в галузі статистики;

збір, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації про масові економічні, соціальні, демографічні, екологічні явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;

забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інфор­мації;

розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;

забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;

створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, орга­нів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжна­родних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов’язаної зі збором та використанням адміністративних даних;

забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;

збереження і захист статистичної інформації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+