Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

З

Загальний опис потреби — етап процесу купівлі, на якому компанія-покупець визначає основні характеристики і потрібну кількість потрібного товару.

Задоволення споживача — міра збігу характеристик (властивостей) товару, що суб’єктивно сприймаються клієнтом, з очікуваннями, пов’язаними з цим товаром; якщо переваги товару нижчі за пов’язані з ним очікування, споживач залишається незадоволеним; якщо переваги збігаються з очікуваннями, споживач задоволений; якщо переваги товару перевершують очікування, споживач — у захваті.

Закони Енгеля — закономірності зміни структури витрат сімей і окремих осіб (на продукти харчування, житло, транспортні послуги і т. д.) залежно від зростання їхніх прибутків. З. Е. понад сто років тому сформулював пруський статистик Ернст Енгель.

Закриті питання — питання, які містять усі можливі відповіді, і респондент вибирає одну з них.

Закупівельний комітет — група окремих осіб і структурних одиниць підприємства, які беруть участь у процесі прийняття рішення про закупівлю товарів промислового призначення.

Залік — гроші з фонду стимулювання збуту, що виплачуються виробниками роздрібним торговцям в обмін на згоду певним способом рекламувати або презентувати товар.

Заліки на стимулювання збуту — виплати або знижки з ціни для винагороди дилерів за участь у програмах реклами і підтримку збуту.

Запас підготовлений — підготовлена до відправлення певна кількість продукції. Забезпечує такі операції, як розсортовування, маркування, упакування, комплектування партій відправлень, оформлення документів і т. п.

Запас резервний — певна кількість товарів чи матеріалів, що зберігається на випадок несподіваної ситуації (постачання із запізненням, підвищення попиту, непередбачені перерви у виробництві і т. д).

Запас страховий — запас матеріальних ресурсів, потрібний для забезпечення нормального перебігу виробничого процесу в разі непередбачених перешкод у постачанні, перебоїв у роботі транспорту, виникнення аварійної ситуації тощо.

Запас товарний — обсяг товарів у грошовому чи натуральному виразі, що перебуває у сфері обігу на певну дату. Залежно від призначення поділяється на запаси поточного збереження, сезонні й дострокового завезення.

Запас утворених товарів — повна кількість потрібних товарів у потрібному місці у заданий час.

Запаси матеріальні — ресурси засобів виробництва і предметів споживання, призначені для забезпечення безперервності су-
спільного виробництва. Створюються три види запасів: готової продукції, виробничі запаси і незавершеного виробництва.

Запаси товарів (товарні запаси) — сукупність товарів, що постійно перебуває на ринку, у сфері обігу, у процесі переміщення від виробництва до споживання. Утворення З. т. об’єктивно обумовлено процесом відтворення. Запаси споживчих товарів забезпечують безперебійність їхньої реалізації, задоволення попиту населення. Потреба в З. т. може бути пов’язана з умовами транспортування, завезення й реалізації товарів, з можливими коливаннями попиту та пропонування. З. т. є елементом товарного пропонування.

Запит пропозицій — етап процесу закупівлі, на якому компанія-покупець пропонує кваліфікованим постачальникам зробити свої пропозиції.

Запити — потреби людини, підкріплені його купівельною спроможністю.

Заплановане застарівання — стратегія створення продуктів, які морально застарівають раніше ніж виходять з ладу.

Засвоєння — зміни в поведінці індивіда внаслідок нагромадження життєвого досвіду.

Засоби масової інформації — канали неособистої комунікації, що включають пресу (газети, журнали, пряму поштову рекламу); теле- і радіомовні З. м. і., вулична реклама (рекламні щити, вивіски, плакати).

Захоплення — мода, яка несподівано з’являється, швидко поширюється, стрімко досягає свого піка й так само швидко зникає.

Збут інтенсивний — залучення до збутової програми всіх можливих торговельних посередників незалежно від форми і діяльності (універмаги, дрібні крамнички, спеціалізовані престижні крамниці і т. п.). З. і. практикують насамперед для продажу товарів широкого вжитку, марочних (фірмових) товарів.

Збут націлений — реалізація товарів за маркетингом, націлена на конкретну групу покупців (наприклад, тільки на жінок певного віку, людей з високими доходами і т. д.).

Збут непрямий — продаж товару через торговельні організації, незалежні від виробника. З. н. практикують для продажу товарів широкого вжитку і для експорту, здійснюваному через торгових агентів-комісіонерів.

Збут продукції — фаза процесу відтворення суспільного продукту. Включає розподіл, обіг (обмін) продукції в народному господарстві. З. п. (засобів і предметів праці) здійснюють виготовлювачі або збутові організації за планами розподілу чи за договорами на постачання.

Збут прямий — збут способом прямих контактів з покупцем, який часто на основі прямої, поштової і телефонної реклами, реклами на телебаченні, радіо, в журналах робить замовлення поштою чи телефоном.

Збут селективний (вибірковий) — збут, що передбачає обмеження кількості торговельних посередників залежно від характеру клієнтури, можливостей обслуговування і ремонту продукції, рівня підготовки персоналу. З. с. рекомендується застосовувати в тих випадках, коли йдеться про товари, що потребують спеціального обслуговування, забезпечення запасними частинами, створення ремонтних майстерень або підготовки спеціально навченого персоналу, а також у разі збуту дорогих, престижних товарів.

Звичайна товарна закупівля — закупівля, за якої підприємство-покупець просто робить повторне замовлення, не вносячи в нього жодних змін.

Звична купівельна поведінка — тип поведінки споживачів у разі прийняття рішення про купівлю в ситуації, коли недостатнє залучення споживача супроводжується невідчутною різницею між різними марками товару.

Звіт про результати господарської діяльності (звіт про прибутки і збитки, або звіт про прибуток) — фінансовий документ компанії, який відбиває рівень продажу, витрати на виробництво і реалізацію товарів за певний період часу.

«Зірки» — швидко зростаючий напрям діяльності або товари з великою часткою ринку, які часто потребують серйозного інвестування для підтримки їхнього швидкого зростання.

Змінена повторна закупівля — закупівля, за якої підприємство-покупець навмисно змінює специфікацію замовлення, ціну, умови постачання або постачальника товару.

Змінні витрати — витрати, які перебувають у прямій залежності від обсягів виробництва і збуту.

Знак фірмовий — символ, малюнок, відмітний колір чи позначення, що ідентифікують продукт із його виробником і продавцем.

Значущість — міра, до якої сегмент може вважатися досить великим або прибутковим.

Знижка — безпосереднє зниження ціни товару, пропорційне його обсягу, закупленому в певний період часу.

Знижка за кількість товару, що закуповується — зниження ціни товару для покупців, що придбавають товар у великих обсягах.

Знижка за оплату готівкою — зниження ціни товару для покупців, які оперативно оплачують свої рахунки.

«Зняття вершків» — установлення високої вихідної ціни на новий товар з метою швидко окупити виробничі й маркетингові витрати.

Зовнішній аудит — деталізоване дослідження ринків, конкуренції, економічного середовища, в якому функціонує організація.

Зовнішня служба збуту — зовнішні (польові) торгові агенти, що здійснюють поїздки до замовників.

Зрілість (стабілізація) — фаза поступового задоволення попиту на даний товар. Головне завдання маркетингової діяльності в цих умовах — зберегти переважне становище товару на ринку якомога довше. Знижуються темпи зростання попиту і стабілізуються обсяги продажу. У цій фазі треба збільшувати витрати на маркетинг-рекламу, підвищувати якість товару, поліпшувати сервіс; можливе зниження цін для підтримки обсягів продажу. Прибутковість торгівлі може бути забезпечена в цій фазі тільки на основі зменшення виробничих витрат. Наприкінці цієї фази вже слід приймати тактичні і стратегічні рішення щодо продукту: чи його дальша модифікація, чи перехід на нову модель.

Зустрічна (компенсаційна) торгівля — міжнародна торгівля, пов’язана з прямим і непрямим обміном товару на товар замість грошей. Формами такої торгівлі є бартер, компенсація (викуп) і зустрічна купівля.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+