Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

І

Ідея товару — загальний опис товару, який компанія могла б запропонувати на ринку.

Імідж марки — сукупність думок споживача, що стосуються даної марки товару.

Імідж товару — сприйняття або гіпотеза про сприйняття товару покупцями.

Імідж товару (послуги) підприємства — сукупність вражень у споживача, «образ» товару (послуги), фірми, що виготовляє чи продає товар (послуги). Закріплюється торговим знаком і зміцнює становище виробника або продавця на ринку. Створення іміджу потребує великих витрат на широку рекламу, але здебільшого окупається зростанням обсягів продажу.

Інвайронменталізм — організований рух небайдужих громадян і державних органів, спрямований на захист і поліпшення стану навколишнього середовища.

Індивідуальний маркетинг — пристосування товарного асортименту і маркетингових програм до потреб і віддання переваги окремим споживачам.

Індустрія — група компаній, що пропонують товари або групи товарів, які значною мірою є взаємозамінними. Сукупність усіх виробників товару або послуг.

Ініціатор — людина, яка перша пропонує купити певний товар або послугу.

Інноваційний маркетинг — принцип поінформованого маркетингу, згідно з яким компанія має постійно вносити реальні поліпшення в свою продукцію і маркетинг.

Інноваційний потенціал — здатність різних галузей народного господарства робити наукомістку продукцію, що відповідає вимогам світового ринку. І. п. містить у собі наукові, проектні й конструкторські розробки, експериментальні послуги, зв’язані з підготовкою нового виробництва, інструмент і оснащення для проведення наукомістких операцій, засоби технологічного контролю тощо.

Інноваційний процес — процес, спрямований на створення, виробництво, розвиток і якісне вдосконалювання принципово нових видів виробів, технологій, організаційних форм. Характеризується новими формами інтеграції науки, техніки і виробництва, припускає участь різних організацій і відомств.

Інновація — товар або технологія, запущені у виробництво і репрезентовані на ринку, які споживач сприймає як абсолютно нові або як такі, що мають деякі унікальні властивості. Нові якості, уперше реалізовані в певному товарі або технології.

Інтегроване управління товарорухом — концепція постачання фірми, яка вважає за потрібне інтеграцію своєї системи постачання з системами постачальників і споживачів. Мета цієї концепції — досягнення максимальної продуктивності всієї системи розподілу.

Інтегрований прямий маркетинг — прямі маркетингові кампанії, в яких для підвищення коефіцієнта віддачі й прибутку використовують різноманітні способи доставки маркетингових повідомлень і багатоступінчасті рекламні процеси.

Інтегровані маркетингові комунікації — концепція, згідно з якою компанія ретельно обмірковує і координує роботу своїх численних каналів комунікації, рекламу в засобах масової інформації, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганду, прямий маркетинг, упаковку товару та ін. Це робиться з метою вироблення чіткого, послідовного і переконливого уявлення про компанію і її товари.

Інтенсивний розподіл — розміщення товару в максимально можливій кількості торговельних точок.

Інтерактивний маркетинг — форма прямого маркетингу, здійснювана за допомогою інтерактивних послуг комп’ютерного зв’язку в оперативному режимі. Це двоспрямована електронна система, яка зв’язує покупця і продавця.

Інтернет — глобальна комп’ютерна мережа, яка з’єднує ком­п’ютери за наявності відповідного програмного забезпечення і модема (прилад для передавання даних телефонними лініями), завдяки чому користувачі можуть отримувати і відправляти інформацію, спілкуватися між собою віртуально.

Інформативна реклама — реклама, яку застосовують для повідомлення споживачів про новий товар або про нову особливість товару, а також для формування первинного попиту.

Інформація внутрішньофірмової звітності — інформація, яку збирають із внутрішніх джерел компанії. І. в. з. призначена для оцінювання ефективності маркетингової діяльності, а також для виявлення проблем і можливостей маркетингу.

Інфраструктура — група галузей народного господарства, що забезпечує обмін діяльністю в суспільному виробництві. Складається з господарських самостійних ланок, що не входять до складу виробничих підрозділів.

Інфраструктура виробнича — галузі й підгалузі, що забезпечують функціонування промисловості і сільського господарства. Містить у собі транспортне господарство, лінії електропередач, трубопроводи і продуктопроводи, водопостачання, засоби інформації і зв’язку, організації і фірми, які надають виробництву послуги технологічного й дослідного характеру.

Інфраструктура ринку — установи, фірми, компанії всіх видів власності, що забезпечують взаємодію між об’єктами ринкових відносин. І. р. товарного включає підприємства оптової і роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, товарні біржі, торговельні доми, посередницькі фірми, системи зв’язку, спеціальні державні органи регулювання ринку (антимонопольний комітет, інспекція з контролю за цінами та ін.). І. р. фінансового включає всю банківську систему, фондові біржі, валютні біржі, брокерські і страхові компанії, аудиторські фірми. І. р. праці включає біржі праці, державні системи обліку попиту на робочу силу, перепідготовку кадрів, регулювання міграції, дотації населенню і т. д. І. р. є частиною ринку послуг.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+