Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

К

Канал збуту — шлях, який проходять товари від виробника до покупця (споживача, підприємства). К. з. складається з ланок (суб’єктів), що беруть участь у товарообігу.

Канал нульового рівня — канал розподілу, що складається
з виробника і споживача, котрому перший продає товар безпосередньо.

Канал прямого маркетингу — канал розподілу товарів, в якому немає проміжних ланок або рівнів.

Канал розповсюдження — сукупність фірм чи окремих осіб, що беруть на себе чи допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар (послугу) на їхньому шляху від виробника до споживача.

Канал розподілу (маркетинговий канал) — сукупність незалежних організацій, що беруть участь у процесі просування товару або послуги від виробника до споживача. К. р. використовує цей товар чи послуги або безпосередньо, або для виробництва на їх основі інших товарів чи послуг.

Канал товароруху дворівневий — один з видів розповсюдження товарів, що включає двох посередників. На споживчих ринках такими посередниками зазвичай стають оптовий і роздрібний торговці; на ринках товарів промислового призначення це можуть бути промислові дистриб’ютори і дилери.

Канали неособистої комунікації — канали комунікації, що поширюють повідомлення, коли немає особистого контакту або зворотного зв’язку; включають в себе основні засоби масової інформації, створення специфічної атмосфери і організацію різних заходів.

Канали особистої комунікації — канали, якими двоє або кілька осіб спілкуються один з одним напряму. Це спілкування, наприклад, двох співрозмовників, лектора з аудиторією, телефонний контакт і навіть особисте листування.

Канали розподілу — 1) мережа агентств і інших посередників, що зв’язують виробника і кінцевого споживача; 2) альтернативні способи розподілу продукції виробника. Виробник може вибрати один з п’яти варіантів: виробник — проміжний чи кінцевий споживач; виробник — оптовик — роздрібний торговець — споживач; виробник — брокер (комісіонер), консигнатор чи агент — оптовик — роздрібний торговець — споживач; виробник — брокер (комісіонер), консигнатор чи агент — роздрібний торговець — споживач.

Канали розподілу непрямі — переміщення товарів і послуг від виробника до споживача не прямо, а через посередника — незалежного учасника товароруху. К. р. н. переважно залучають підприємства і фірми, котрі для збільшення своїх ринків і обсягів збуту згодні відмовитися від багатьох збутових функцій і витрат і, відповідно, від певної частки контролю над каналами збуту, а також згодні на деяке послаблення контактів зі споживачами своєї продукції. Як збутові посередники можуть виступати незалежні оптові підприємства (дистриб’ютори), промислові і збутові агенти, брокери, комісіонери і т. д. Інколи К. р. н. можуть включати кількох послідовно діючих посередників. Наприклад, дворівневий канал розподілу складається з виробника — оптового посередника — роздрібного торговця-споживача. Трирівневий, крім згаданих, включає ще й дрібнооптового торговця.

Канали розподілу прямі — переміщення товарів і послуг від виробника до споживача без використання посередницьких організацій.

Канали розподілу товару — сукупність підприємств чи окремих осіб, що беруть на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар чи послугу на їхньому шляху від виробника до споживача. У галузі маркетингу канал розподілу товару є складником системи товароруху, що охоплює всі основні процеси збутової діяльності підприємства: опрацювання замовлень, підготовку товарів до відвантаження, перевірку якості, складське господарство, транспортні операції тощо.

Капітал торгової марки — цінність торгової марки. Визначається тим, наскільки торговій марці довіряє споживач, а також іменним упізнаванням, якістю, в якій споживач упевнений, сильними марочними асоціаціями та іншими активами, такими як патенти, торгові знаки, відносини між каналами розповсюдження.

Капітальне майно — товари промислового призначення, які наявні в кінцевому товарі частково. Поділяються на стаціонарні споруди і допоміжне обладнання.

Карти-схеми сприйняття — інструмент позиціонування товарів, призначений для наочного зображення близькості між товарами або сегментами, яка вимірюється психологічними чинниками, для оцінювання котрих застосовують метод багатомірного шкалування споживацьких сприйняттів і переваг.

Кваліфікований ринок — група покупців, яка виявляє зацікавленість і має прибуток, доступ і право користування стосовно до певного товару або послуги.

Квота — кількісна межа, дозволена для ввезення в країну товарів певних категорій. Мета квотування — зберегти незмінним курс іноземної валюти, захистити місцевих виробників і запобігти зростанню безробіття.

Керована вертикальна маркетингова система — координує послідовні етапи виробництва і розподілу товарів завдяки величині й потужності одного з учасників системи, а не за допомогою єдиного власника або договірних зобов’язань.

Керування за контрактом — спільне підприємство, в якому місцева компанія репрезентує зарубіжній ноу-хау з менеджменту; зарубіжна компанія своєю чергою надає капітал. Місцева компанія експортує не продукцію, а послуги менеджменту.

Керування запасами — галузь економічної науки, що розв’я­зує завдання раціональних витрат і поповнення матеріальних ресурсів на різних господарських об’єктах.

Керування маркетингом — аналіз, планування, здійснення й контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення таких завдань фірми, як одержання прибутку, збільшення обсягу збуту, розширення ринку.

Керування продуктом — метод керування, що передбачає створення спеціальних органів, відповідальних за планування, проектування, виробництво і збут певних видів продукції. Характерний для фірм з великим ступенем диверсифікованості.

Керування ситуаційне — прийняття стратегічних рішень у міру виявлення потенційних проблем збуту.

Керування якістю продукції — методи й діяльність, використовувані для задоволення вимог до якості продукції.

Кількісне дослідження — дослідження, що передбачає одержання інформації від великої кількості покупців поштою або під час особистого інтерв’ю для проведення статистичного аналізу.

Клуб-склади або клуб оптовиків — підприємство роздрібної торгівлі за низькими цінами, яке торгує обмеженою номенклатурою марочних бакалійних товарів, електропобутовими приладами, одягом та іншими товарами, надаючи істотну знижку членам таких клубів, тому що вони платять щорічні членські внески.

Ключові чинники успіху — сильні й слабкі сторони організації, які якнайбільше впливають на успіх організації. Їх визначають, порівнюючи з конкурентами.

Командна торгівля — залучення фахівців з торгівлі, маркетингу, інжинірингу, фінансів, технічного супроводу і навіть менеджерів вищої ланки до обслуговування великих і складних замовлень.

Комбіновані маркетингові системи — багатоканальні системи розподілу, коли яка-небудь фірма формує два або більше канали розподілу, щоб охопити два або більше сегмента ринку. При цьому, для того щоб доставити товари фірми споживачеві, використовують безліч прямих і непрямих підходів.

Комерціалізація — освоєння серійного виробництва і випуск нового товару на ринок.

Комерційні інтерактивні служби — компанії, що надають своїм передплатникам за певну місячну плату інформацію, розваги, можливість купівлі та інші маркетингові послуги в режимі реального часу. При цьому компанії підключаються до Iнтернет через власні комп’ютерні мережі і комп’ютери, тим самим забезпечуючи більш високий рівень секретності інформації, що передається.

Комівояжер — роз’їзний агент торговельної фірми, який пропонує покупцям товари за наявними у нього зразками, каталогами і т. п.

Компанії з організації товароруху — компанії, що надають складські, транспортні або інші послуги та допомагають складувати і переміщувати товари від виробника до споживача.

Компанія, орієнтована на конкурентів, — компанія, дії якої в основному визначаються діями і реакцією конкурентів. Вона переважно спостерігає за діями конкурентів, їхніми частками ринків і намагається знайти стратегії для протидії конкурентам.

Компанія, орієнтована на ринок, — компанія, що спостерігає як за покупцями, так і за конкурентами, приділяючи їм однакову увагу під час розроблення власних маркетингових стратегій.

Компанія, орієнтована на споживача, — компанія, яка під час розроблення маркетингової стратегії орієнтується на активне формування і розвиток споживацьких потреб і пропонує своїм цільовим споживачам найвищу споживчу якість.

Компанія, що обслуговує ринкову нішу, — компанія галузі, що обслуговує невеликі сегменти, на які інші компанії не звертають уваги або ігнорують.

Компанія-послідовник — одна з провідних компаній галузі, яка прагне втримати свою частку ринку, не докладаючи для цього надзвичайних зусиль.

Комплекс просування — специфічне поєднання реклами, особистого продажу, заходів щодо просування товару і пропаганди, що використовує компанія для досягнення рекламних і маркетингових цілей.

Комплексна закупівля — закупівля комплексного розв’язан­ня проблеми, що не потребує прийняття якихось окремих рішень.

Комплексне керування якістю — програми, спрямовані на безупинне поліпшення якості товарів, обслуговування і маркетингової діяльності.

Комунікація маркетингова — особистий продаж, реклама, включаючи паблік рилейшнз, стимулювання збуту, просування товару на ринку.

Конкурентна перевага — перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

Конкурентні стратегії — стратегії, які дозволяють компанії посісти міцні позиції в боротьбі з конкурентами і дають найсильнішу з усіх можливих стратегічну перевагу перед конкурентами.

Конкуренція монополістична — одна з форм конкуренції на ринку, де безліч покупців і продавців укладають угоди в широкому діапазоні цін. Таку можливість обумовлює здатність продавців запропонувати покупцям різні товари, що різняться один від одного якістю, зовнішнім оформленням, іншими властивостями, а також асортиментом супутніх послуг. Покупці, які бачать цю різницю, готові платити за товари аж до найвищих цін, зафіксованих на ринку.

Конкуренція недосконала — конкуренція на ринку, де порушено баланс між продавцями і покупцями, яка призводить до відхилення реальних ринкових цін від цін рівноваги вгору (за нестачі продавців) або вниз (за достатньої кількості продавців і товару).

Конкуренція нецінова — суперництво між підприємствами, що випускають аналогічні вироби, не способом маневрування цінами, а за рахунок підвищення якості продукції, оволодіння передовою технологією, удосконалення організації виробництва і керування, використання маркетингу та ін.

Конкуренція нечесна — конкуренція, що порушує ділові стандарти, правила і традиції (коли не порушують законів); за дотриманням правил конкуренції можуть стежити ділові асоціації і спеціальні державні органи.

Конкуренція олігополістична — форма конкуренції на ринку, який включає невелику кількість продавців, украй чутливих до політики ціноутворення і маркетингової стратегії. Незначна кількість учасників олігополістичного ринку великою мірою обумовлена жорсткими умовами проникнення на такий ринок. Одна з істотних ознак олігополістичного ринку полягає в тому, що його учасники не можуть розраховувати на довгостроковий позитивний результат підвищення цін: конкуренти змусять знизити їх.

Конкуренція предметна — різновид товарної конкуренції. Виникає в результаті виготовлення різними підприємствами практично однакових виробів. Різниця між такими виробами у виготовленні, дизайні, упаковці, торгових марках.

Конкуренція «примарна» — посилання покупців на низькі ціни конкурентів, яких (цін) не існує.

Конкуренція функціональна — різновид товарної конкуренції. Обумовлюється тим, що конкретна потреба може бути задоволена за допомогою виробів-замінників, які називаються функціональними конкурентами. Цей нюанс під час комплексного дослідження ринку потрібно враховувати навіть тоді, коли підприємство виходить на ринок із принципово новим виробом.

Конкурси, лотереї і гра — заходи, що їх спеціально вживають для стимулювання збуту, які дають споживачеві шанс випадково або доклавши певних зусиль виграти що-небудь, наприклад, гроші, путівки або товари.

Консьюмеризм — організований рух громадян і державних органів, спрямований на підвищення впливу покупців на продавців продукції.

Контакт — один з етапів процесу продажу, коли продавець зустрічається з покупцем.

Контактна аудиторія — група людей, яка виявляє реальний або потенційний інтерес до компанії і від якої залежить, чи досягне компанія своєї мети.

Контроль маркетингу — кількісне визначення й аналіз результатів реалізації маркетингових стратегій і планів, а також здійснення коригуючих дій для досягнення поставлених цілей.

Конфлікт — суперечність між двома чи більше сторонами (особами або групами), коли кожна сторона намагається наполягти на своєму і перешкодити іншій стороні зробити те саме.

Конфлікт всередині каналу розподілу — суперечності, що виникають між учасниками каналу з приводу цілей і функцій кожного учасника, а також коли учасники визначають, хто що має робити і за яку винагороду.

Конфлікт по вертикалі — конфлікт між підприємствами на різних рівнях збуту.

Конфлікт по горизонталі — конфлікт між підприємствами на одному рівні збуту.

Конфлікт функціональний — конфлікт, що веде до підвищення ефективності діяльності організації.

Концентрований маркетинг — одна зі стратегій охоплення ринку, за якої компанія прагне охопити найбільшу частину одного або кількох субринків.

Концепція вдосконалення виробництва — заснована на твердженні, що споживач віддасть перевагу товарам, широко репрезентованим і доступним за ціною; керування маркетингом має бути спрямоване на вдосконалення виробництва, форм і методів збуту.

Концепція вдосконалення товару — виходить з того, що споживач віддає перевагу товарам, якість, властивості і характеристики яких постійно поліпшуються, а отже, компанія-виробник має докладати всіх зусиль для вдосконалення своєї продукції.

Концепція збуту — напрямок діяльності фірм-виробників товарів, коли вони прагнуть щонайліпше організувати збут продукції.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль — заснована на тому, що споживачі не купуватимуть активно товар, який виробляє дана компанія, якщо не вжити спеціальних заходів щодо просування товару на ринок і широкомасштабного продажу.

Концепція маркетингу — філософія керування маркетингом, яка передбачає, що досягнення компанією своїх цілей є результатом визначення потреб і запитів цільових ринків і ефективнішого як порівняти з компаніями-конкурентами задоволення споживача.

Концепція соціально-етичного маркетингу — виходить з того, що компанія повинна визначити потреби, запити й інтереси цільових ринків, а потім забезпечити вищу споживчу цінність ефективнішими як порівняти з конкурентами способами, котрі підтримують або поліпшують добробут і клієнта, і всього суспільства загалом.

Концепція товару — 1) ідея товару, розроблена і сформульована з погляду значущих для покупця характеристик; 2) концепція, що припускає, що товар має належну якість і помірну ціну, а для досягнення бажаних обсягів продажу товару й одержання очікуваного прибутку фірмі-виробнику потрібні невеликі маркетингові зусилля.

Кон’юнктура ринку — соціально-економічні, торговельно-організаційні та інші умови реалізації товарів, що складаються у певний період часу й у конкретному місці (регіоні). Основні з цих умов: грошові доходи споживачів, ціни на товари, обсяг і структура товарних ресурсів, у т. ч. товарних запасів. К. р. конкретного характеризується насамперед збалансованістю попиту та пропонування. Вивчення К. р. характеризується систематичним спостереженням за дійсними і можливими відхиленнями попиту і пропонування товарів. Залежно від цього розрізняють сприятливу і несприятливу К. р.

Корисні товари — продукти, які не мають великої привабливості, але можуть бути корисними їхнім споживачам у довгостроковій перспективі.

Користувач — людина, яка придбаває і використовує товар або послугу.

Корпоративне ліцензування — форма ліцензування, коли фірма орендує корпоративну торгову марку або логотип, що вже здобули популярність в одній з категорій товарів і послуг, а потім використовує її в суміжній категорії.

Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами — підприємство роздрібної торгівлі з широкою номенклатурою дорогих ходових марочних товарів за зниженими цінами.

Крамниця зі зниженими цінами — підприємство роздрібної торгівлі, яке продає стандартний набір продукції за низькими цінами через низькі націнки і високі обсяги продажу.

Крамниця товарів повсякденного попиту — невелика крамниця, розташована поблизу житлового району, яка працює з ранку і допізна без вихідних і пропонує обмежений асортимент ходових товарів повсякденного попиту.

Крива досвіду — графічне зображення зниження середніх витрат на одиницю продукції, яке супроводжується нагромадженням виробничого досвіду.

Кругообіг роздрібної торгівлі — концепція розвитку роздрібної торгівлі. Вона полягає в тому, що нові роздрібні торговці зазвичай починають свою діяльність з торгових операцій нижчого рівня, котрі характеризуються низьким прибутком і низькою ціною, а згодом включаються в торгові операції з вищими цінами і більшим набором послуг, стаючи, по суті, такими самими традиційними роздрібними торговцями, як і ті, кого вони замінили.

Культура — сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, яка розвивається історично.

Купівельна поведінка — поведінка кінцевих споживачів, які придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Купони — сертифікати, що допомагають заощаджувати гроші під час купівлі певних товарів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+