Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Р

Раціональні мотиви — повідомлення, пов’язані з особистою вигодою аудиторії, що показують, як товар може задовольняти потреби покупця. Прикладом Р. м. є реклама, що демонструє якість товару, його економічність, цінність або можливості експлуатації.

Реакція на купівлю — етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач здійснює дальші дії після придбання товару, ґрунтуючись на почутті задоволення або незадоволення.

Реалізація маркетингу — процес перетворення маркетингових стратегій і планів на маркетингові заходи, спрямовані на досягнення стратегічних маркетингових цілей.

Реклама — будь-яка оплачена конкретним спонсором форма неособистого репрезентування і просування ідей, товарів або послуг.

Реклама безпосередня — реклама на комерційних умовах, що вказує рекламодавця, прямо виконуючи рекламну функцію стосовно до конкретного товару чи конкретної фірми.

Реклама в пресі — рекламна діяльність, заснована на використанні періодичних видань як каналів поширення рекламних звернень. Р. в п. — один з найпоширеніших і дійових способів рекламної діяльності в міжнародній практиці. Поділяється на два види: пряму рекламу (рекламні звернення) і непряму (різні публікації: статті, репортажі та ін.).

Реклама внутрішньофірмова — рекламна діяльність, спрямована на те, щоб наповнити співробітників вірою у власне підприємство. Засобами Р. в. є: відповідний рівень організаційної структури підприємства; соціальні пільги для співробітників; фірмова газета; взірцева поведінка керівництва в товаристві.

Реклама для професіоналів — рекламна діяльність, розрахована на підприємства і фірми, що виробляють інші товари; на працівників, що відповідають за закупівлю устаткування. Р. д. п. охоплює такі сфери діяльності, як торгівля і промисловість, сільське господарство, побутове обслуговування, охорона здоров’я та ін., в яких є можливості рекомендувати товари промислового призначення і виробничого споживання своїй клієнтурі. На відміну від реклами для споживача, Р. д. п. частіше використовує логічні аргументи і має власні засоби поширення.

Реклама для споживача — комерційне повідомлення, адресоване кінцевому і безпосередньому споживачу (населенню), що інформує його про якість і особливі властивості рекламованого товару чи послуги. Р. д. с. широко використовує емоційні способи впливу на покупця, у тому числі на підкіркову свідомість.

Реклама друкована — рекламна діяльність, яка ґрунтується на використанні спеціальних друкованих видань: каталогів, проспектів, листівок, буклетів, пам’яток, вкладок.

Реклама з метою розширення збуту — основна сфера рекламної діяльності, тісно пов’язана з поняттям «маркетинг мікс» — координацією всіх взаємозалежних чинників, що впливають на продаж; базується на глибокому вивченні ринку.

Реклама з метою створення престижу підприємства в су-
спільстві
 — рекламна діяльність, тісно пов’язана з внутрішньофірмовою рекламою і з використанням таких засобів: контракти з представниками преси; оголошення в пресі, які рекламують не безпосередньо товар, а досягнення підприємства; участь керівників підприємства у суспільному житті країни.

Реклама зовнішньоторговельна — реклама на ринках інших країн, що передбачає організацію виставок, рекламний продаж, видання і розповсюдження товаросупроводжувальної літератури, рекламних фільмів.

Реклама зовнішня — засіб поширення реклами, що доносить рекламне повідомлення до свідомості споживача за допомогою надрукованих типографським способом плакатів, бігбордів, панно, транспарантів і світлових табло, установлених у місцях найбільш масового перебування людей.

Реклама інституційна — реклама з метою поліпшити імідж корпорації, а не продати продукт чи послугу.

Реклама інформативна — реклама, за допомогою якої ринок насичується різною інформацією про нові товари чи умови їхньої реалізації. Р. і. використовується на етапі виведення товару на ринок і створення первинного попиту, коли виробнику потрібно поінформувати споживачів про переваги і способи використання нового продукту.

Реклама кооперативна — 1) реклама, оплачувана спільно фірмою-виробником і її збутовими агентами (торговими посередниками), тобто дилерами і виробником; 2) реклама, що фінансується кількома рекламодавцями (загальнонаціональними, локальними).

Реклама на місці продажу товарів — вітрини магазинів, вивіски в торговельних залах, упаковки.

Реклама на транспорті — поширення реклами з використанням транспортних засобів, на яких розміщують плакати, афіші, малюнки, оголошення. Забезпечує багаторазовість впливу і безперервність вражень від реклами в постійних пасажирів.

Реклама непряма — виконання рекламної функції не прямолінійно, а в завуальованій формі, не використовуючи прямих каналів поширення рекламних засобів і не вказуючи безпосередньо рекламодавця.

Реклама переконувальна — переконання споживача придбати саме даний виріб, послугу і зробити купівлю, не відкладаючи. Р. п. використовується на етапі зростання життєвого циклу товару, коли перед фірмою постає завдання формування вибіркового попиту.

Реклама підкріплювальна — рекламна діяльність, спрямована на те, щоб запевнити покупців у правильності зробленого вибору. У цьому разі в рекламних зверненнях часто фігурують задоволені покупці, які захоплюються тим чи тим товаром. Р. п. використовується на етапах зрілості і відходу з ринку життєвого циклу товару для утримання ринку і утримання споживача у сфері впливу фірми, а також для створення образу фірми.

Реклама підтримувальна — комплекс рекламних заходів з метою підтримки попиту на раніше рекламований товар.

Реклама порівняльна — пропагування переваг якого-небудь конкретного виробу способом порівняння його характеристик з одним чи кількома іншими виробами в рамках даного товарного класу. Р. п. широко застосовується в таких товарних групах, як автомобілі, шини, зубна паста, дезодоранти тощо.

Реклама престижна, або фірмова — реклама переваг фірми, які вигідно відрізняють її від конкурентів. Мета такої реклами — створення серед громадськості і насамперед активних і потенційних покупців привабливого іміджу, реноме, виграшного образу фірми, що викликав би довіру до самої фірми й усіх товарів, які вона випускає.

Реклама телевізійна — рекламна діяльність, пов’язана з використанням телебачення. Р. т. дозволяє об’єднувати й ефективно використовувати переваги багатьох засобів реклами. Р. т. відрізняється специфічними умовами передавання рекламної інформації: великою аудиторією, динамічністю, барвистістю, наочністю та ін. За охопленням телеаудиторії можна судити про місткість ринку. Р. т. — найпоширеніший вид реклами.

Реклама торгова — сукупність організаційно-технічних, економічних, естетичних і психологічних засобів і методів, використовуваних для широкого й об’єктивного інформування населення про властивості і якість товарів, розміщення торговельної мережі і форми торгового обслуговування покупців.

Реклама, що нагадує — рекламна діяльність, спрямована на утримання завойованих позицій на ринку за допомогою переконання покупця в доцільності й вигідності дальших купівель даного товару. Використовується на етапі зрілості життєвого циклу товару, для того щоб покупці постійно пам’ятали про товар.

Рекламні сувеніри — корисні дрібниці з нанесеним на них ім’ям рекламодавця, які безкоштовно вручаються споживачам.

Ремаркетинг — маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу.

Референт рекламний — розроблювач первинного письмового варіанта рекламних повідомлень для радіо і телебачення на підставі інформації менеджера з реклами і клієнтів щодо постановки завдань у рекламі товарів чи послуг відповідно до фінансових можливостей клієнтів і особливостей засобів масової інформації.

Референтні групи — групи, які є прямими (у разі безпосереднього спілкування) або непрямими об’єктами для порівняння, або зразками для наслідування в процесі формування поглядів або поведінки окремої людини.

Ринкова стратегія — сукупність маркетингових заходів, за допомогою яких компанія має намір досягнути запланованих обсягів продажу і прибутку.

Ринковий послідовник — фірма, що розвивається, яка прагне втримати свою частку, не «розгойдуючи човен».

Ринковий претендент — фірма, що розвивається, яка активно бореться за збільшення своєї частки на ринку.

Ринок — сукупність усіх покупців певного типу товару або послуги, як наявних реально, так і потенційних.

Ринок активний — ринок з певного виду цінних паперів чи товарів, які є об’єктами частих і великих угод.

Ринок аукціонний — ринок, на якому використовується спосіб продажу товарів, нерухомого й іншого майна, а також цінних паперів з публічних торгів, коли покупцем стає той, хто пропонує за товар найбільшу ціну.

Ринок відкритий — ринок, торгувати на якому можуть усі бажаючі, а ціни визначаються попитом та пропонуванням.

Ринок вільний і відкритий — ринок, на якому попит і пропонування нічим не обмежуються і вільно формують ціни (на відміну від контрольованого ринку).

Ринок внутрішній — сфера товарного обміну, обмежена державними кордонами; сукупність економічних відносин товаровиробників і споживачів у частині реалізації товару.

Ринок вторинний — ринок без посередників, на якому відбуваються операції з купівлі і продажу іноземних боргових зобов’язань і внутрішніх цінних паперів після первинного їхнього випуску на первинний ринок. Кошти від продажу надходять власнику цінного папера (інвестору), а не корпорації чи урядовому органу, що випустив його. За товарних угод Р. в. є в продажу чи перепродажу товарів посередником, а не первинним продавцем.

Ринок двосторонній — ринок, на якому ціни покупця і продавця рівні.

Ринок двоярусний — валютний ринок з подвійним режимом, на якому один курс валюти є вільним і залежить від дії ринкових сил, а інший — регулюється урядом способом інтервенцій чи контролю.

Ринок державних установ — державні установи, що закуповують або орендують товари і послуги, потрібні для здійснення основних функцій керування.

Ринок дилерів — частина ринку цінних паперів, рух яких регулюється діяльністю дилерів, що коригують свої цілі відповідно до змін загального попиту і пропонування та оцінюють папери відповідно до портфеля цих паперів, що нагромадились у ньому.

Ринок другорядний — стан ринку, коли котируються акції у вторинному обігу.

Ринок з недостатнім попитом — активний і конкурентний ринок, на якому поєднуються великий обсяг операцій і вузький розрив між цінами покупця і продавця.

Ринок закритий — товарний ринок, де взаємодіють продавці і покупці, пов’язані різними формами некомерційних відносин: юридичною залежністю, системою пайової участі і фінансового контролю, угодами про спеціалізацію і кооперування, спеціальними торгово-економічними, валютно-кредитними, військово-політичними і специфічними договорами, що не мають суто комерційного характеру.

Ринок змішаний — ринок, на якому одні ціни підвищуються, інші — знижуються.

Ринок інвертний — ринок, на якому ціни на наявний товар вище від котирувань за угодами на термін, а ціни на товари з найближчими термінами постачання вище за ціни далеких позицій.

Ринок інжинірингових послуг — загальний обсяг інженерно-консультаційних послуг, наданих на світовому ринку. Його важко оцінити через недосконалість статистичної звітності, бо велика частина цих послуг входить у контракти на створення об’єктів за кордоном, постачання машинно-технічної продукції, у ліцензійні угоди і т. д.

Ринок млявий — ринок, на якому укладається відносно мало угод і ціни майже не змінюються.

Ринок некомерційних організацій — школи, лікарні, приватні клініки, в’язниці й інші організації, які надають суспільству товари і послуги та користуються його дотаціями.

Ринок подвійного аукціону — ринок, де багато і продавців, і покупців, і вони всі можуть виступати в ролі аукціонера (типовий приклад — термінові і фондові біржі США).

Ринок покупця — ринок, на якому більше переваг мають покупці і де найбільш активними «діячами ринку» доводиться бути продавцям.

Ринок посередників — торгова діяльність організацій, фірм і інших юридичних осіб, що полягає в придбанні товарів і послуг з метою їхнього наступного перепродажу. Предметом продажу є як реальний товар, так і документ на товар і послуги. Організаційно Р. п. функціонує як біржі, аукціони, ярмарки, торги.

Ринок потенційний — сукупність покупців зі схожими потребами стосовно до конкретного товару чи послуги, з достатніми ресурсами, а також готовністю і можливістю купувати.

Ринок продавця — ринок, на якому продавці мають більше переваг і де найбільш активними «діячами ринку» доводиться бути покупцям.

Ринок реального товару — ринок, на якому ведеться торгівля реальним товаром на відміну від ф’ючерсної біржі. На Р. р. т. укладають угоди як з негайним постачанням («спот»), так і з постачанням на термін, у майбутньому. Форми організації Р. р. т. аукціон, довгостроковий контракт, «телефонно-телексний ринок», разова угода, тендер, біржа реального товару і т. п.

Ринок регіональний — ринок, обмежений певною територією. Територіальний розподіл внутрішнього ринку країни, як водиться, збігається з межами адміністративних утворень. Разом з тим регіональні ринки можуть утворюватися і за іншими ознаками, наприклад, західний і східний ринки і т. п. У рамках регіональних функціонують товарні ринки, однак вони можуть мати і міжрегіональний характер.

Ринок споживчий — ринок, на якому придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Ринок, що обслуговується — сукупність покупців, які вже придбали певний товар або послугу.

Рівень товаророзподілу — ланка посередників, які виконують певні функції з переміщення товару і передавання права власності на нього черговій ланці ланцюжка посередників у напрямку кінцевого споживача.

Річний план — короткостроковий план, що описує поточну ситуацію, цілі компанії, стратегію на майбутній рік, програму дій, бюджет і форми контролю.

Рішення про купівлю — етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач фактично придбаває товар.

Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки — великі крамниці з низьким рівнем обслуговування, які пропонують дуже великий асортимент товару і надають знижки на велику партію товару.

Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням — роздрібні крамниці, які пропонують покупцям обмежений спектр послуг.

Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням — роздрібні крамниці, які пропонують покупцям повний набір послуг.

Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування — роздрібні крамниці, які пропонують дуже маленький перелік послуг або не пропонують їх узагалі; покупці самостійно шукають, порівнюють і підбирають товар.

Розповсюдження зразків — пропонування споживачам невеликої кількості товару на пробу.

Розповсюдження товару в незмінному вигляді — збут товару на зарубіжному ринку без будь-яких змін.

Розподільний центр — великий автоматизований склад, призначений для того, щоб приймати товари від різних підприємств і постачальників, приймати замовлення, ефективно їх опрацьовувати і якнайшвидше постачати товари замовникам.

Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток» — нарахування стандартної націнки на собівартість товару.

Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості — ціноутворення виходячи з витрат на виробництво, маркетинг і розподіл товару з урахуванням одержання бажаного прибутку.

Розроблення нових товарів — створення оригінальних товарів, випуск нових торгових марок силами науково-дослідного відділу компанії.

Розширення асортименту — збільшення кількості товарів, що випускаються.

Розширення марки — стратегія, за допомогою якої відома товарна марка поширюється на нову продукцію.

Розширення меж використання марки — використання успішної торгової марки для випуску нового або зміненого товару в новій категорії.

Розширення меж ринку — діяльність фірми зі збільшення збуту за рахунок впровадження наявних чи нових товарів на нові ринки.

Розширення сімейства марки — застосування торгової марки, яка має успіх, для пропонування під тією самою марочною назвою додаткових якостей товару певної категорії, наприклад, нові смакові якості, форма, колір, додаткові інгредієнти або змінені розміри упаковки.

Роль людини — це сукупність дій, що їх, на думку оточення, повинен виконувати даний індивід.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+