Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 14. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями

Розділ 14. Облік розрахунків з учасниками та за іншими операціями

Для обліку розрахунків з учасниками та засновниками господарського

товариства щодо розподілу прибутку або інших джерел на дивіденди,

спрямування їх до статутного капіталу, виплат за користування земельними і

майновими паями (на сільськогосподарських підприємствах), видачі через

вибуття учасників чи засновників належної їм частини майна призначений

рахунок 67 “Розрахунки з учасниками”.

На субрахунку 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”

обліковують дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій

(часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених

установчими документами, джерел.

На субрахунку 672 “Розрахунки за іншими виплатами” господарського

товариства обліковують інші виплати, нараховані засновникам та учасникам за

користування майном, зокрема, земельним і майновим паєм, а також виплат у

зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини

активів підприємства.

Аналітичний облік здійснюють за кожним засновником та учасником і за

видами виплат.

Типові операції за рахунком 67 “Розрахунки з учасниками”

Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками при надходженні від

них попередньої оплати за товари, продукцію, роботи і послуги, за наданими

ними підприємству авансами під майбутні поставки продукції або виконання

робіт чи послуг, а також для обліку внутрівідомчих та інших розрахунків

призначено рахунок 68 “Розрахунки за різними операціями”.

На субрахунку 681 “Розрахунки за авансами одержаними” обліковують

одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а

також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника

за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 “Внутрішні розрахунки” здійснюють облік усіх видів

поточних розрахунків із дочірніми підприємствами.

Зокрема, на цьому субрахунку підприємства, що є членами відповідних

асоціацій (концернів), компанії можуть здійснювати внутрівідомчі розрахунки.

Його використовують для обліку розрахунків з асоціацією (концерном) чи

компанією щодо надання фінансової допомоги, створення централізованих

фондів і резервів, оплати послуг спеціалізованих служб цих органів, оплати за

обладнання та інших операцій. Зазначимо, що такі операції мають бути суворо

добровільними, здійснюватися за згодою підприємств, передбачені в статуті й

обґрунтовані виробничою необхідністю.

Практично цей субрахунок тепер не використовують, оскільки фінансова

криза не дає змоги здійснювати такі операції. Крім цього, на господарських

товариствах перерозподіл коштів можливий лише за їх згодою, оскільки всі

оборотні засоби, як і прибуток, є їхньою власністю.

На субрахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” обліковують

внутрігосподарські розрахунки з виробничими одиницями і господарствами, що

є на окремому балансі, за взаємним відпуском матеріальних цінностей;

реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської

діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими

видами розрахунків.

На ньому обліковують, наприклад, розрахунки з відділом капітального

будівництва, житлово-комунальним відділом тощо, якщо на підприємстві вони

на самостійному балансі.

При цьому ці підрозділи діяльність здійснюють на самостійній основі,

ведуть окремий її облік, складають окремі баланси, які потім зводять на

підприємстві в загальний баланс.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі актів про виконання

капітальних вкладень, платіжних доручень про їх фінансування, накладних,

товарно-транспортних накладних чи рахунків-фактур, відомостей на виплату

зарплати тощо, про передачу матеріалів на будівництво чи на взаємний відпуск,

проводять записи в реєстри аналітичного обліку розрахунків.

На субрахунку 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

обліковують нараховані відсотки за: використання коштів або товарів (робіт,

послуг), отриманих у кредит; використання майна, отриманого в користування

(орендні, лізингові операції тощо); іншими операціями.

На субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” обліковують

операції, не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 68

“Розрахунки за іншими операціями”, а саме: з різними організаціями за

операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними

закладами тощо); з наймачами квартир і особами, які проживають у

гуртожитках житлово-комунального господарства підприємства, організації; з

орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства; з

батьками дітей за відвідування дитячих закладів; за іншими операціями.

Зокрема, на основі надісланих судовими виконавцями виписок із вироків

суду чи написів нотаріуса про утримання аліментів, відшкодувань за розтрату,

нестачі, крадіжки коштів чи товарно-матеріальних цінностей відображають

утримання з працівників підприємства певної суми нарахованої оплати праці (не

більше ніж 50%) у рахунок сплати винними нанесеної шкоди чи аліментів.

Утримані з оплати праці суми відображають за кредитом цього субрахунка як

заборгованість, що підлягає погашенню. Такі утримання здійснюють щомісяця

аж до повного погашення суми нанесеної шкоди чи закінчення терміну

утримання аліментів. Одночасно утримані суми мають бути перераховані

фізичним чи юридичним особам, вказаним у виконавчих документах.

Типові операції за рахунком 68 “Розрахунки за іншими операціями”

Зазначимо, що на цьому рахунку немає потреби обліковувати розрахунки

за виконавчими листами щодо утримань з оплати праці працівників

підприємства за допущені ними нестачі, втрати чи крадіжки коштів або

товарно-матеріальних цінностей, оскільки для таких розрахунків передбачений

субрахунок 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+