Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 18 червня 1963 р. //Відомості  Верховної Ради УРСР.-1963.-№30.-ст.463, з прийняттям нового ЦК України змінюється нумерація статей.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 червня 1963 р. //Відомості Верховної Ради УРСР.-1963.-№30.-ст.464, з прийняттям нового ЦК України змінюється нумерація статей.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984р.// Відомості Верховної Ради УРСР.-1984.-додаток до №51.-ст.1122.

5. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1992.-№16.-ст.203.

6. Кримінальний кодекс України від 6 квітня 2001 р.-№16.-ст.203.

7. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.-№14.-ст.168.

8. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р// Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.- №24.-ст.272.

9. Про зовнішньоекономічну діяльність :Закон України від 16 квітня 1991 р.// Відомості Верховної Ради УРСР.-1991.-№29.-ст.377.

10. Про захист прав споживачів: закон України від 12 травня 1991р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-№30.-ст.379.

11. 11.про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.-;49.- ст.682.

12. Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р.// Відомості Верховної Ради України.-1992.-№12.-ст.259.

13. Про міжнародні договори України: Закон України від22 грудня 1993 р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№10.-ст.45.

14. Про біженцях: закон України від 24 грудня 1993 р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№16.-ст.90.

15. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: закон України від 21 січня 1994 р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№18.- ст.102.

16. Про правовий статус іноземців: закон України від 4 лютого 1994р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№23.- ст.162.

17. Про туризм: закон України від 15 вересня 1995 р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1995.-№32.- ст.241.

18. Про страхування: закон України від 7 березня 1996 р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№18.- ст.78.

19. Про рекламу: закон України від3 червня 1996р. .// Відомості Верховної Ради України. - 1996.-№39.- ст.181.

20. Про податок на добавлену вартість: закон України від 3 квітня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997.- №21.- ст.156.

21. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець”: Закон України від18 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.-1999.-№18.- ст.139.

22. Про аварійно-рятувальні служби: закон України від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№4.-ст.25.

23. Про ліцензування деяких видів господарської діяльності: Закон України від 1 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№36.-ст.294.

24. Про курорти: закон України від 5 жовтня 2000р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№50.- ст.435.

25. Про громадянство України: Закон України: від18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.-2001.-;13.-ст.65.

26. Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: схвалені Указом Президента України від 10 серпня 1999 р.

27. Положення про Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України: затверджено Указом Президента України від 2 березня 2001 г.

28. Про підтримку розвитку туризму в Україні: указ Президента України від 2 березня 2001 р.

29. Про стандартизацію і сертифікацію: декрет Кабінету Міністрів від 10 травня 1993 р.

30. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України, і транзитного проїзду через її територію: затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 29 грудня 1955 р.

31. Положення про Національну раду по туризму: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р.

32. Порядок надання медичної допомоги іноземним громадянам, що тимчасово перебувають на території України: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р.

33. Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від  18 лютого 1997 р.

34. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2005 року: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р.

35. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р.

36. Тарифи консульського збору, що сплачується на території України за оформлення візових документів для виїзду в Україну: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 1999 р.

37. Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р.; Про порядок в’їзду в Україну громадян держав-учасниць СНД: постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. //Урядовий кур’єр від 12 травня 2001 р.

38. Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордон: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р.

39. Про міри подальшого розвитку туризму: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р.

40. Типове положення про управління в питаннях туризму обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р.  Типове положення про управління з питань молоді. Спорту і туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2000 р.

41. Про створення Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів: постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.

42. Перелік продукції. Що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: затверджений наказом Державного комітету України по стандартизації. Метрології і сертифікації від 30 липня 1993 р., зареєстрований  Міністерством юстиції України 19 серпня 1993 р.

43. Строки введення обов’язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні: затверджені наказом Державного комітету України  по стандартизації, метрології і сертифікації від 30 червня 1993 р., зареєстрований  Міністерством юстиції України 19 серпня 1993 р.

44. Положення про порядок формування і використання  коштів Фонду розвитку туризму України: затверджено наказом Державного комітету України з туризму від 27 березня 1996 р., зареєстрований  Міністерством юстиції України 5 квітня 1996 р.

45. Методичні рекомендації по організації поїздок вітчизняних туристів за кордон: затверджені постановою Колегією Державного комітету України з туризму від 16 квітня 1996 р.

46. Методичні рекомендації по відображенні в бухгалтерському звіті відрахувань суб’єктами підприємницької діяльності в Фонд розвитку туризму: затверджені заступником голови Державного комітету України з туризму від 5 травня 1996 р.

47. Положення про пошуково-рятувальні служби суб’єктів туристської діяльності, що спеціалізуються на організації туристських подорожей з використанням активних форм пересування туристів: затверджено наказом Державного комітету України з туризму від 10 червня 1996 р., зареєстроване  Міністерством юстиції України 22 червня 1996 р.

48. Зразок туристського ваучера: затверджений наказом Державного комітету України з туризму від 16 серпня 1996 р.

49. Методичні рекомендації по використанню туристського ваучера: схвалені наказом Державного комітету України з туризму від 16 серпня 1996 р.

50. Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні: затверджені наказом Державного комітету України з житлово-комунального господарства, Державного комітету України з туризму від 10 вересня 1996 р., зареєстровані  Міністерством юстиції України 16 вересня 1996 р.

51. Програма забезпечення захисту і безпеки туристів на 1996-2000 роки: затверджена наказом Державного комітету України з туризму від 17 жовтня 1996 р.

52. Положення про порядок видачі референсу суб’єктам туристської діяльності України: затверджено наказом Міністерства іноземних справ України, Державного комітету України з туризму від 25 грудня 1996 р., зареєстроване  Міністерством юстиції України 30 грудня 1996 р.

53. Перелік видів захворювань і стану іноземних громадян. Які потребують екстреної медичної допомоги: затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 1997 року., зареєстрований  Міністерством юстиції України 2 грудня 1997 р.

54. Інструкція по заповненню форми державної статистичної звітності №1-ТУР: затверджена наказом Державного комітету статистики України від 4 березня 1998 р., зареєстрована  Міністерством юстиції України 19 березня 1998 р.

55. Інструкція по заповненню форми державної статистичної звітності №1-ТУР (к): затверджена наказом Державного комітету статистики України від 4 березня 1998 р., зареєстрована  Міністерством юстиції України 19 березня 1998 р.

56. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг: затверджені наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації від 27 січня 1999 р., зареєстровані  Міністерством юстиції України 15 квітня    1999 р.

57. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг: затверджені наказом Державного комітету України по стандартизації. Метрології і сертифікації від 27 січня 1999 р., зареєстровані  Міністерством юстиції України 15 квітня 1999 р.

58. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України: затверджені  наказом Міністерства освіти України від 6 квітня 1999 р. зареєстровані  Міністерством юстиції України 20 травня 1999 р.

59. Тимчасове положення про дитячі оздоровчі заклади: затверджено наказом міністерства освіти України  від 30 липня 1999 р., зареєстровано  Міністерством юстиції України 13 вересня 1999 р.

60. Правила організації мисливства і надання послуг іноземним туристам-мисливцям: затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України від 9 вересня 1999 р., зареєстровано  Міністерством юстиції України 19 жовтня   1999 р.

61. Інструкція про порядок розгляду питань по продовженню строку перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства: затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 листопада 1999 р., зареєстровано  Міністерством юстиції України 6 грудня 1999 р.

62. Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності по організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності: затверджено наказом Державного комітету з питань регулярної політики і підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17 січня 2001 р., зареєстровано  Міністерством юстиції України 5 лютого 2001 р.

63. ДСТУ 2296-93; ДСТУ 2462-94;  ДСТУ 3230-95; ДСТУ 34-98-96; ДСТУ ISO 9004-2-96;  ГК 016-97;  ГОСТ 28681.1-95; ГОСТ 28681.2-95; ГОСТ28681.3-95; ГОСТ28681.4-95;  ДСТУ 2375-94; ДСТУ 2462-94; ДСТУ  3413-96; ДСТУ 3279-95; ДСТУ ISO 9004-2-96;  ГОСТ 26668-85; ГОСТ 26669-85;  ГОСТ 30225-95;  ГОСТ 30389-95;  ГОСТ 30390-95;  ГОСТ 30523-97;  ГОСТ  30524-97;  ГК 009-96;  ГК 017-97.

64. Статут Туристської асоціації України: затверджений Установчим з’їздом Туристської асоціації України 30 квітня 1998 р., зареєстровано  Міністерством юстиції України 23 червня 1998 р.

65. Положення про порядок оплати екскурсійно-туристського обслуговування: затверджено рішенням Одеської обласної ради від 28 грудня 2000 р. //Одеські відомості від 4 січня  2001 р.

66. Про прийняття України в дійсні члени ВТО: рішення XII сесії Генеральної асамблеї ВТО від 20 жовтня 1997 р.

67. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. //Права людини. Міжнародно-правові договори України, декларації, документи.-К., 1992.-239 с.

68. Хартія сучасних прав громадян ЄС від 8 грудня 2000 р. і Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р (і додаткові протоколи до неї) // Міжнародні акти про права людини. Збірник документів.-к., 1998.-320 с.

69. Статут Всесвітньої Туристської Організації від 27 вересня 1970 р.

70. Міжнародна конвенція по контракту на подорож: прийнята Генеральною асамблеєю ФУААВ 22 жовтня 1970 р. на Раді МГА 13 листопада 1970 р.

71. Манільська декларація по світовому туризму: прийнята Всесвітньою конференцією з туризму 10 жовтня 1980 р.

72. Документ Акапулько: прийнятий Всесвітньою нарадою з туризму 27 серпня 1982 р.

73. Хартія туризму і Кодекс туриста: схвалені резолюцією на VI сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої Туристської Організації від 26 вересня 1985 р.

74. Гаазька декларація з туризму:  прийнята Міжпарламентською конференцією з туризму 14 квітня 1989 р.

75. Ріо-де-Женейрська декларація з оточуючого середовища і  розвитку від 13 липня 1992 р.

76. Глобальний етичний кодекс туризму: прийнятий Генеральною асамблеєю Всесвітньої Туристської Організації 1 жовтня   1999 р.

77. Баймуратов М. А. Международное право.-х., 2000.- 736 с.

78. Борисов К.Г.Международный туризм и право.-М., 1999.-352 с.

79. Биржаков М.Б.,Маринов М.М. Актуальные вопросы лицен-зирования туристской деятельности. Туристские фирмы. Вып.12.-115 с.

80. Буркинский Б.В. Развитие курортно-рекреационного хозяйства как важный фактор социально-экономического возрождения регионов Украины // Проблемы развития курортного дела и туризма в Одесском регионе: Материалы научной конференции 29-30 марта 2000 года.-Одесса, 2000.-с.3.

81. Бутаков И.П., Шиф М.И. Организацыя обслуживания ино-странных туристов на морском транспорте.-М., 1976.-240 с.

82. Волошин Н.И., Маноляк В.Ю., Пучкова М.И. Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности туристско-экскурсионных предприятий и организаций.ИПК работников туристско-экскурсионных организаций.-М., 1990.-150 с.

83. Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности.-М.,1998.- 120 с.

84. Галушкина Т.П. Формирование инвестиционной привлекательности рекреционно-туристической сферы в Одесском регионе //Проблемы развития курортного дела и туризма в Одесском регионе:Материалы научной конференции 29-30 марта 2000 года.-Одесса, 2000.- с.22.

85. Герасименко В.Г. Основы туристского бизнеса.-Одесса,1997.-160 с.

86. Документи ООН. ST/CTC/18.

87. Долбилин А.С., Шахурина Ф.Р., Цыкоза Г.Н., Защита прав потребителей: Учеб.пособие.-М., 1997.-120с.

88. Ежегодник Комиссии международного права 1987 г. Т.2. М., 1989.-250 с.

89. Ельчанинов Н.А. Правовой статус туристов в Украине и за рубежом.-Одесса,  1998.-244с.

90. Квартальний В.А., Федорченко В.К. Туризм соціальний: історія і сучасність.-К., 1989.-130с.

91. Кивалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украины.-Одесса,1995.-210 с.

92. Козырев В.М. Основы современной экономики.-М., 1998.-250с.

93. Кривореченко В.А. Туризм – справа прибуткова, якщо він розвинутий //Голос України від 15 квітня 1999 р.

94. Дазарев С.Л. Международный арбитраж.-М., 1991.-320с.

95. Лобенко А.А. Некоторые аспекты развития курортного дела в Одесской области //Проблемы развития курортного дела и туризма в Одесском регионе: Материалы научной конференции 29-30 марта 2000 года.-Одесса, 2000.-с.7.

96. Максименко С.В. Реализация в Украине норм Всеобщей декларации прав человека о свободе передвижения и выбора места жительства //Юридический вестник.-1998.-№4.-с.145-149.

97. Максименко С.В. Институт права убежища в Украине //Юридический весник.-1999.-№1.с.65-66.

98. Максименко С.В. Шенгенська конвенція і право людини на вільне пересування та вибір місця проживання //Право України.-2000.-№5 с.14-16,36.

99. Международные акты о правах человека. Сборник документов.-М.,1998.-200с.

100. Оберег Р.В., Фавурин Н.А. Комерчиская практика заграничного плавания.-М., 1967.-190с.  Басевич В.А. Организация морских пассажирских перевозок. М., 1967.-150 с.

101. Правовые вопросы внешнеэкономической деятельности туристско-экскурсионных предприятий и организаций.-М., 1990.-с.120.

102. Правовое обеспечение международного туризма (сборник нормативниых документов) /Под. ред. Биржакова М.Б..-СПб., 1995.-240 с.

103. Проблеми міжнародного туризму. Збірник наукових статей.-К., 1997.-264 с.

104. Проблемы развития курортного дела и туризма в Одесском регионе. Материалы научной конференции 29-30 марта 2000 года.-Одесса,1997.-160 с.

105. Пузакова Е.П., Честникова В.А. Международный туристический бизнес.-М., 1997.-215 с.

106. Сборник договоров ООН.-Т.1542, 1890.-350 с.

107. Скаридов А.С. Международное  частное право.-СПб., 1998.-400с.

108. Соколов Ю.Н. Международный туризм и его правовое регулирование.-М., 1960.-235 с.

109. Степановой Е.В. Проблемы информатизации рекреационно-туристической сферы и природопользования в Одесской области //Проблемы развития курортного дела и туризма в Одесском регионе: Материалы научной конференции 29-30 марта .-Одесса,2000.-с.24.

110. Терещенко А.А. О некоторых вариантах организации договорных отношений между туристской фирмой и туристом. Туристские фирмы. Вып.12.-СПб., 1997.- с.17-19.

111. Толковый словарь туристских терминов. Туризм. Туристская индустрия. Туристский бизнес /Авторы-составители: Зорин И.В., Квартальнов В.А.- Москва-Афины, 1994.- 450 с.

112. Туризмові – державна підтримка (розмова з Головою Державного комітету України по туризму Цибух В.І.) //Урядовий кур’єр від 29 травня 1999 року.

113. Туризм и транспорт.-М., 1997.- 215 с.

114. Туризм. Транспорт. Комментарий адвокатской практики по делам о защите прав потребителей.-М., 1997.-160 с.

115. Туристский вестник.- 1998.-№1.-с.10.

116. Туристский вестник.-1998.-№5.- с.18.

117. Туристский вестник.-1998.- №11.- с.24.

118. Туристские новости.- 1992.- №12.-с.7.

119. Чолканская В.Л. Публикации ООН и ее специализированных  учреждений.-М.,1968.- 190 с. The United Nations conference of International travel and Tourism (Resolution and Recommendations)/-Rome? 1993.-110 p.

120. ETN в России //Иллюзион.-1994.-;1.- с.25.

121. Klaus-Peter Nanz/ Schengener Ubereinkommen und Personenfreizugigkeit //ZAR. 1994.-No.3.- P.100.

122. The Schengen Agreement: introduction, bibliography and full text.-London, 1992.- 130 p.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+