Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

У

«Убивця» товарних категорій — новий напрям якнайагресивнішої ринкової торгівлі за зниженими цінами, коли дуже дешево продають товари відомих марок чітко визначеної категорії.

Угода торговельна — до У. т. належать усі угоди, пов’язані з обміном товарами в матеріально-речовинній формі і з наданням послуг як основних, так і таких, що забезпечують міжнародний товарообіг.

Угода торговельна пряма — операція між безпосередніми виробниками і споживачами товарів, робіт, послуг. Переваги таких угод: 1) можливість покупця одержати саме той товар, що йому потрібний; 2) зв’язки між продавцем і покупцем установлюються на стадії науково-дослідних чи проектних робіт, що дозволяє вчасно вносити корективи в здійснювану угоду; 3) покупець установлює безпосередні зв’язки з учасниками чи постачальниками основного продавця, особливо за складних замовлень.

Угода торговельно-посередницька — операція, пов’язана з купівлею-продажем товарів, робіт і послуг, виконувана з доручення покупця чи продавця незалежним від нього торговим посередником на підставі угоди, що укладається між ними.

Угода умовна — угода, за якої один з учасників має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань, сплативши другому певну премію. Ціль — обмежити втрати від коливань курсів під час термінових біржових операцій. Залежно від того, хто з учасників і як має право на зміну умов угоди, розрізняють: угоди з поперед­ньою премією, угоди зі зворотною премією, опціон, стелаж.

Універмаг (універсальний торговельний заклад) — підприємство роздрібної торгівлі, яке відрізняється від інших великою різноманітністю груп товарів, що пропонуються (одяг, товари для будинку і господарські товари). Кожною товарною групою опікується спеціалізований відділ універмагу, очолюваний фахівцями з постачання або торгівлі товарами даної групи.

Універсам — торговельний заклад самообслуговування, який спеціалізується на широкому асортименті товарів. Пропонує більш широкий асортимент, ніж у спеціалізованих крамницях, але менший ніж в універмагах.

Універсам широкого профілю — крамниця, яка розмірами приблизно вдвічі перевершує звичайний універсам і пропонує широкий асортимент продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту, а також набір додаткових послуг, наприклад, хімчистку, поштові послуги, проявлення фотоплівки, інкасування чеків, автозаправку і приміщення для миття автомобілів.

Унікальне пропонування продажу — єдина у своєму роді перевага товару або послуги, яку компанія посилено і постійно рекламує і підтримує на своєму цільовому ринку. Перевага зазвичай відображає деяку функціональну перевагу товару чи послуги над товарами або послугами конкурентів: більш висока якість, ліпше обслуговування, нижча ціна, більш довершена технологія виготовлення або обслуговування.

Упаковка — процес розроблення і виробництва жорсткої або м’якої оболонки для товару.

Упаковки за зниженою ціною — знижені ціни вказуються виробником безпосередньо на упаковці або ярлику.

Усвідомлення потреби — перша стадія процесу прийняття рішення про купівлю, коли покупець уперше усвідомлює потребу або знадобу.

Успіх комерційний — досягнення запланованого чи очікуваного результату господарської діяльності завдяки цілеспрямованим діям, що забезпечують одержання (збільшення) доходів підприємства або поліпшення (стабілізацію) його фінансового стану. У. к. пов’язаний не тільки зі збільшенням доходів, але і з низкою непрямих заходів, наприклад, зниженням витрат.

Установлення дискримінаційних цін — ціноутворення з урахуванням відмінностей у характеристиках споживачів, товарів або місцезнаходження товару чи послуги. Різниця в цінах не залежить від відмінностей у витратах.

Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія призначає єдину ціну, включаючи в неї однакову для всіх клієнтів суму транспортних витрат незалежно від місця їх розташування.

Установлення зональних цін — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія виокремлює дві або більше географічні зони. Усі клієнти, що перебувають у межах одної такої зони, платять ту саму сумарну ціну; що більше віддалена зона від постачальника, то вище ціна товару.

Установлення цін відносно до базисного пункту — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої продавець вибирає певне місто як базисний пункт і стягує з усіх клієнтів транспортні витрати в сумі, що дорівнює вартості доставки від цього міста до місцезнаходження клієнта, незалежно від того, з якого міста фактично відвантажується товар.

Установлення цін для стимулювання збуту — тимчасове призначення на товари цін нижчих за прейскурантні, а іноді навіть нижчих за собівартість, для короткочасного підвищення збуту.

Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія для одержання замовлень частково або повністю бере на себе фактичні витрати з доставки товарів.

Установлення цін на додаткові товари — установлення цін на додаткові або допоміжні вироби, що продають разом з основним виробом.

Установлення цін на набір товарів — об’єднання кількох товарів у один набір і продаж його за нижчою ціною.

Установлення цін на обов’язкове обладнання — установлення цін на товари, які використовуються разом з основним виробом, наприклад, леза для бритвеного станка або фотоплівка для фотокамери.

Установлення цін на побічні продукти виробництва — установлення цін на побічні продукти виробництва для підвищення конкурентоспроможності цін на основні товари.

Установлення цін у межах товарного асортименту — установлення цінового інтервалу між товарами, що входять до асортиментної групи, з огляду на різницю в їхній собівартості, на оцінку споживачами їхніх властивостей, а також на ціни конкурентів.

Установлення цін, орієнтованих на цінність — стратегія, заснована на пропонуванні споживачам розумного поєднання якості товара і доброго обслуговування за прийнятною ціною.

Установлення ціни з урахуванням психології покупця — підхід до ціноутворення, що враховує не тільки економічний, а й психологічний аспект ціни. За цього підходу покупець саме з ціни узнає щось важливе про товар.

Установлення ціни на основі закритих торгів — установлення ціни насамперед з огляду на передбачувані ціни конкурентів, а не на власні витрати або попит. Застосовується в тому разі, коли компанія подає заявку на виконання контракту.

Установлення ціни ФОБ в місці походження товару — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої товари передаються перевізнику на умовах франко-борт (франко-вагон); при цьому всі витрати з доставки товару від підприємства-виготовлювача до місця призначення бере на себе клієнт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+