Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Ф

Фінансові посередники — банки, кредитні і страхові компанії, а також інші установи, які допомагають фінансувати операції або страхувати від ризиків, пов’язаних з купівлею або продажем товарів.

Формула маркетингу — сукупність чотирьох складових маркетингу: ціни, товару, реклами і розміщення.

Формулювання напрямів розроблення (ФНР) — формулювання стратегії (пріоритетних напрямів) розроблення, що обґрунтовує вибір пріоритетних напрямів і описує товар/ринки і технологію, на яких потрібно зосередити увагу, і цілі, яких планується досягти.

Фрагментарна індустрія — характеризується широкими можливостями для створення конкурентних переваг, при цьому кожна з переваг невелика.

Франко-вантаж (ФОБ) — умова доставки товарів автомобільним транспортом, що передбачає включення в їхню вартість витрат з навантаження.

Франко-прикордонна станція — вид доставки, за якого виготовлювач зобов’язаний доставити товар до прикордонної станції, сповістити споживача про це і передати йому транспортні й інші документи, передбачені контрактом.

Франко-станція відправлення — базисна умова постачання, що визначає порядок постачання й оплати товарів, правову відповідальність сторін, облік у цінах витрат на транспортування, вантажно-розвантажувальних.

Франко-умова — умова продажу, відповідно до якої покупець звільняється від безпосередніх витрат з навантаження, транспортування вантажів у зв’язку з тим, що ці витрати включені в ціну товару.

Франчайз — ліцензія, право на ведення бізнесу, надані за певну компенсацію.

Франчайзіат — маловідома фірма чи дрібний підприємець, що одержали від франчайзера право на діяльність під його товарним знаком і зобов’язуються додержувати запропоновані стандарти якості.

Франчайзінг — 1) система передавання урядом приватному підприємству спеціальних прав, привілеїв, за використання яких воно сплачує податок; 2) форма маркетингу чи розподілу товарів, за якої «батьківська» компанія (франчайзер) звичайно надає індивідууму чи компанії (франчайзіату) право на привілей робити бізнес у запропонованій формі протягом певного періоду часу в зазначеному місці.

Функції маркетингу конкретні — комплексне дослідження ринку й економічної кон’юнктури, аналіз виробничо-збутових можливостей підприємства, розроблення маркетингової стратегії і програми, проведення товарної, цінової, дистриб’юційної й комунікаційної політики, формування структур маркетингових служб, контроль маркетингової діяльності та оцінка її ефективності.

Функції ринку — напрямки і форми впливу ринку на розвиток народного господарства, підприємств, організацій.

Функціональна знижка (знижка сфері торгівлі) — зниження ціни товару, що пропонується продавцями учасникам каналів товароруху, які виконують певні функції, наприклад, продаж товару, його зберігання і ведення обліку.

Функція споживача — залежність витрат споживача від його доходу за різних рівнів забезпеченості.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+