Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Ц

Цілі виходу на ринок — 1) швидке проникнення на новий ринок; 2) одержання максимуму доходу за мінімуму витрат і заданого обсягу реалізовуваного товару.

Цільовий маркетинг — напрям зусиль компаній на обслуговування однієї або кількох груп споживачів, відмінних спільністю потреб або характеристик.

Цільовий ринок — 1) сукупність покупців, що мають схожі потреби або загальні характеристики, яких компанія збирається обслуговувати; 2) частина кваліфікованого ринку, на який фірма вирішила спрямувати свої дії.

Ціна — 1) вираження вартості товару. В основі ціни лежить вартість, але рівень ціни на конкретний товар може відхилятися від неї під впливом попиту і пропонування, монопольного ціно-
утворення та ін.; 2) грошова сума, яку беруть за товар чи послугу, або сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на право володіти або використовувати товар або послугу.

Ціна «ФОБ» — контрактна ціна в зовнішньоекономічній діяльності, що включає вартість товару, а також усі витрати експортера з доставки в порт відправлення, включаючи навантаження на борт судна. Ризик випадкової загибелі чи псування товару переходить із продавця на покупця в момент фактичного перетинання товаром поручнів судна в узгодженому сторонами порту навантаження.

Ціна «ФОБ-аеропорт» — включає базисну умову постачання ФОБ («вільно в аеропорту»): продавець зобов’язаний поставити товар і передати його повітряному перевізнику в аеропорту, зазначеному покупцем, укласти від імені покупця договір на перевезення; покупець зобов’язаний оплатити перевезення, прийняти товар.

Ціна «ФОБ-судно» — включає базисну умову постачання ФОБ («вільно на борту судна»): продавець зобов’язаний за свій рахунок поставити товар на борт судна в узгодженому порту навантаження і вручити покупцю коносамент; покупець фрахтує й оплачує судно, сповіщає продавця про місце й умови навантаження. Ризик псування товару переходить на покупця в момент переходу товару на судно.

Ціна «ФОР» — включає базисні умови постачання ФОР («вільно на рейках» чи франко-станція відправлення): продавець за свій рахунок перевозить товар, завантажує у вагони чи здає на станційний склад, передає покупцю транспортні й усі комерційні документи. Покупець оплачує перевезення товару, оформляє всі митні документи, несе відповідальність з ризику псування товару з моменту передачі товару транспортній організації.

Ціна «франко» — ціна, в якій ураховані всі витрати з перевезення і страхування товару під час його доставки до визначеного кордону (місця).

Ціна «франко-вагон» — ціна, що включає базисні умови постачання продавцем продукції до пункту відправлення вантажу залізничним транспортом: продавець зобов’язаний за свій рахунок замовити вагон і завантажити в нього товар у разі повного заповнення вагона; здати товар на пристанційний склад і одержати про це документ у разі відправлення дрібної партії товару. Усі ризики з моменту передавання вантажу залізниці несе покупець.

Ціна «франко-завод-постачальник» — ціна, що включає базисну умову постачання, за якої продавець не несе жодних зобов’я­зань щодо доставки товару покупцеві. Продавець повинний тільки надати товар покупцю в термін і в місці, установлених контрактом, для завантаження товару в надані покупцем транспортні засоби. Покупець несе всі ризики щодо товару з моменту одержання його на складі продавця.

Ціна «франко-кордон» — контрактна ціна за зовнішньоекономічної діяльності, що враховує вартість товару, усі витрати з перевезення і страхування товару під час його доставки до відповідного кордону (місця).

Ціна «франко-перевізник» — включає базисну умову постачання «вільно в перевізника», за якої продавець зобов’язаний здати товар у розпорядження перевізника в зазначеному покупцем пункті, передати покупцю коносамент чи накладну розписку перевізника, укласти за свій рахунок договір перевезення; покупець оплачує витрати з формування вантажних партій, з вивантаження товару. Навантаження звичайно оплачує продавець.

Ціна форвардних угод — різновид цін у ринковій економіці за операцій на біржі.

Ціни еталонні — ціни, які відкладаються у свідомості покупців і які є деяким ціновим орієнтиром, коли покупці шукають певний товар.

Цінова еластичність — міра чутливості попиту до зміни ціни.

Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку) — установлення ціни в такий спосіб, щоб покрити витрати виробництва і просування товару; установлення ціни на рівні запланованого прибутку.

Ціноутворення на основі рівня поточних цін — установлення ціни насамперед на основі цін конкурентів, а не власних витрат або попиту.

Ціноутворення на основі цінності товару — установлення ціни на основі сприйняття цінності товару покупцем, а не витрат продавця.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+