Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2.1. Маркетингова стратегія

9.2.1. Маркетингова стратегія

Маркетингова стратегія є визначальною серед інших функціональних стратегій.

Маркетингова стратегія визначає найефективніші маркетингові заходи, які забезпечують реалізацію кор.-поративної, конкурентних і функціональних стратегій підприємства. Йдеться про способи просування товару на відповідні ринки, товарну і цінову політику, канали розподілу товару, форми стимулювання збуту, органі­зацію рекламних кампаній тощо.

Маркетингова діяльність підприємства в цілому є предме­том вивчення цілої однойменної дисципліни.

Для розробки повноцінної маркетингової стратегії викори­стовують методи однопродуктового і портфельного аналізу, в тому числі матричні: криву досвіду, ЖЦТ і ринку, „продукт-ринок», БКГ, Мак-Кінсі, АДЛ і т.д.

Специфічні завдання маркетингової стратегії: формування цільових ринків, вибір номенклатури та асортименту продук­ції, ведення цінової політики, організація системи збуту, форм продаж, реклами тощо.

Маркетингова стратегія набирає форми маркетингового плану (програми), що є базовим документом, який регулює і координує діяльність всіх підрозділів і функціональних служб підприємства з метою їх ефективної діяльності на ринку в рус­лі корпоративної і конкурентних стратегій підприємства. Такий план умовно можна розділити на три розділи: цілі та зав­дання маркетингу, стратегія маркетингу (загальна і за коняре-тними ринками) і бюджет маркетингу.

Примірні характеристики компонентів стратегії маркетин­гу та вибір стратегії маркетингу можна показати наступним чином (табл. 9.1 і рис. 9.2).

Таблиця 9.1. Примірна матриця стратегій маркетингу

Компоненти стратегії маркетингу

Різновиди характеристик компонентів

1. Обсяг ринку (Е)

(Р11) невеликий (Е|)

(Р12) великий (Е|)

 

2. Конкуренція (К)

(Р21) відсутня (К|)

(Р22) незначна(К)

(Р23) висока(К|)

3. Обізнаність споживачів (Ос)

(Р31) відсутня (Осі)

(Р32) наявна у меншості (Ос)

(Р33) наявна у більшості (Ос|)

4. Ставлення споживачів до ціни (Сц)

(Р41) висока неприй -нятна ціна (Сц|)

(Р42) згода сплачувати помірно (Сц)

(Р43) згода сплачувати високу ціну (Сц|)

5. Ціна (Ц)

(Р51) низька (Ц|)

(Р52) середня (Ц)

(Р53) висока (ЦТ)

6. Витрати на маркетинг (В)

(Р61) низькі (В|)

(Р62) середні (В)

(Р63) високі (В|)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+