Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.3. --- Тема 3. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

1. Суть економічної системи та її основні елемент.

2. Традиційна  економічна  система,  причини  її існування у сучасному світі

3.  Ринкова економіка вільної конкуренції, її характерні риси.

4. Командна економічна система та її характеристики.

5.  Змішана економіка сучасних розвинутих країн. Моделі розвитку окремих країн.

6.  Закономірності переходу від командно-адміністративної до ринкової системи. Особливості трансформаційних процесів в України