Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.1. Характеристика платіжного обороту

Розділ 2.

1. Операції банків із обслуговування платіжного обороту

1.1. Характеристика платіжного обороту

 

Щоденно мільйони людей у світі мають справу з грошима. Грошові суми, якщо вони записані у вигляді цифрових даних, відображають дебіторську заборгованість, кредиторські вимоги або боргові зобов'язання.

Гроші - один із чинників, що регулює економіку. Коли їх недостатньо - господарський механізм дає збої. Але й надто великий обсяг грошей в обігу не сприяє економічному розвитку. Отже, держава повинна слідкувати за тим, щоб функціонування грошей у країні здійснювалось у прямій залежності від економічного зростання.

Походження і становлення грошей представлено в літературі не однаково. Загалом, розвиток грошей можна поділити на три етапи:

   Раніше використовували предмети, які мали матеріальну або моральну цінність. В основному вони мали характер речей, що зберігають свою вартість.

   Лише з переходом до жвавої торговельної діяльності як засіб обміну почали використовувати золото і срібло. У часи більш розвинутої торгівлі благородні метали відливали у зливки або надавали їм форми монет.

  1972 року покриття національної валюти золотом відмінено і з тих пір цінність банкнот і монет визначає розвиток економіки країни. Ця цінність ідентична як для готівкових грошей, так і для коштів на рахунках (безготівкових грошей). Різниця тільки в тому, що під готівкою розуміють реальні гроші  (банкноти і монети), тоді як під коштами на рахунках розуміють гроші, які є в наявності на рахунках, - безготівкові гроші.

Сукупність грошових розрахунків, у яких гроші виступають як засіб платежу, за своєю суттю є грошовим, або платіжним, оборотом.

Платіжний оборот може бути двох форм:

   готівковий - оборот грошей готівкою (що надходять до банків або ними видаються);

   безготівковий - відбувається шляхом записів на рахунках у кредитних установах.

Обидві форми можуть трансформуватися. Так, при вкладенні готівки на рахунок, готівка стає безготівковими коштами. Відповідно, при видачі грошей кошти на рахунках перетворюються на готівку. Отже, кошти, які є на рахунках, можна в будь-який момент обміняти на готівку.

Обидва види грошей - складові платіжного обороту. Для банків ці дві форми грошей мають велике значення. У щоденних операціях беруть участь готівкові гроші: при виплатах і внесенні сум, при обмінних операціях з іноземною валютою та ін. Готівкові гроші вимагають витрат, пов'язаних з придбанням, транспортуванням, охороною. Також причиною великих витрат стає зберігання грошей.

Ще більшу частину грошей, з якими працюють банки, становлять кошти на рахунках. При кожній безготівковій операції, при перерахуванні в інші банки, при внутрішньобанківських бухгалтерських операціях використовують кошти на рахунках. Витрати щодо збереження цих коштів, транспортування тощо відпадають. Також і оперувати з ними простіше. Але все-таки і тут треба вжити заходів безпеки для уникнення зловживань та крадіжок.

Перевірте свої знання

1. Назвіть дві форми платіжного обороту і дайте їм визначення.

2. У чому полягає роль банків в організації платіжного обороту?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+