Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.2. Кредитні операції банків

3.2. Кредитні операції банків

Після вивчення цього розділу ви зможете:

   Пояснити класифікацію кредитів, принципи їх видачі та обліку;

   Визначити кредитний потенціал банку;

   Класифікувати кредити за ступенем ризику;

   Пояснити необхідність створення резервів для зменшення кредитних ризиків, правила їх регулювання та обліку;

   Перерахувати етапи кредитування і розповісти про їх зміст;

   Зрозуміти механізм банківського кредитування (в поточну та інвестиційну діяльність) юридичних і фізичних осіб;

   Пояснити порядок оформлення кредитних операцій з векселями та їх облік;

   Розуміти особливість лізингового, факторингового та інших видів кредитів.

 

Суть та функції кредиту, його роль в економіці

 

Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Спершу, як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками — коли продавцю потрібно було продати товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити. Виникла потреба в передачі продавцем покупцеві товару з відтермінуванням платежу, тобто у кредит.

Кредит — це економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента. У кредитних відносинах беруть участь дві сторони: позичальник і кредитор. Ці сторони називаються суб'єктами кредитної угоди, а ті грошові чи матеріальні цінності, витрати чи проекти, стосовно яких укладається кредитна угода, є об'єктами кредиту.

Розрізняють три основні форми кредиту:

   товарний, що виникає між продавцями і покупцями, коли покупці одержують товари чи послуги з відтермінуванням платежу;

   грошовий, що найбільш характерний у банківській практиці;

   зобов'язання банку гарантувати платіж клієнтові у випадку, коли той не зможе оплатити свої рахунки.

Залежно від суб'єктів кредитних відносин кредит поділяється на види:

національний;

міжнародний;

банківський;

державний;

комерційний;

споживчий;

   лізинговий;

  консорціумний.

За сферами спрямування кредит поділяється:

   кредит, спрямований у сферу обігу, — кредит у поточну діяльність;

   кредит, спрямований у сферу виробництва,

- кредит в інвестиційну діяльність.

За забезпеченням кредити розрізняють:

   забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

   іпотечні - забезпечені нерухомістю;

   гарантовані (банками, третьою особою, свідоцтвом страхування);

   незабезпечені (бланкові).

За строками користування кредити поділяються на:

   короткострокові - до 1 року;

   середньострокові - до 3 років;

   довгострокові - понад 3 роки.

Кредити можна ще поділяти за методами надання і погашення.

За методами надання:

   у разовому порядку;

   відповідно до відкритої кредитної лінії;

   гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання).

За строками погашення:

   водночас;

   на виплат;

   достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника);

   з регресією платежів;

   після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

При визначенні функцій кредиту треба мати на увазі, що при зміні економічної суті кредиту в процесі історичного розвитку змінюються і його функції.

За допомогою кредиту відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення, отже - кредит виконує перерозподільну функцію.

Наступною функцією кредиту є створення грошей для грошового обігу - емісійна функція.

Кредиту властива також контрольна функція. Вступивши в кредитні відносини, позичальник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю діяльністю. Усі функції кредиту тісно пов'язані між собою.

Принципи кредитування — це головні правила, яких необхідно дотримуватись при наданні кредиту.

Принципи кредитування такі:

терміновість - кредит повинен бути повернений у термін, що визначений кредитною угодою  ;

   поверненність - виникає із суті кредиту, цим кредит якраз і відрізняється від фінансових відносин;

    платність — сплата процентів, об'єктивний супутник кредиту, тому що кредит - комерційна операція;

   забезпеченість - мета цього принципу: захистити інтереси банку, зменшити ризик операції;

   цільове використання - вкладення коштів у сферу обігу, виробництво, тобто на конкретні заходи, а не за нагальною потребою у коштах.

Перевірте свої знання

1. Чому виникла необхідність у кредиті?

2. У чому суть кредиту?

3. Які форми кредиту ви знаєте?

4. Назвіть види кредиту.

5. Перерахуйте принципи кредитування. У чому їх суть? в. Які функції виконує кредит?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+