Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.1. Зміст активних операцій банків

3.1.  Зміст активних операцій банків

 

Активні операції банків у загальному можна поділити на:

  кредитні;

  інвестиційні;

■ інші активні операції.

 

Кредитні операції становлять найбільшу частину всіх активних операцій, однак з кожним днем збільшується кількість вкладень у цінні папери, значний відсоток й інших активних операцій.

Розглянемо структуру активів стабільного комерційного банку (див. Табл. 1.2 та Рис. 1.3).

 

 

Активи банку відображають у балансі за ступенем їх ліквідності (див. Табл. 1.2).

Ліквідність - це спроможність банків своєчасно виконувати свої кредитно-фінансові зобов'язання.

Отже, за ліквідністю активи банків поділяють на:

   первинні резерви;

   вторинні резерви;

   портфель банківських кредитів;

   портфель банківських інвестицій.

Первинні резерви - найбільш ліквідні активи, які належно використовуються для повернення вкладів, здійснення платежів та виконання інших зобов'язань банку, але не приносять їм значних доходів. До них відносять:

   грошові кошти та банківські метали;

   кошти на коррахунку та депозити в НБУ;

   кошти на рахунках в інших банках. Вторинні резерви - високоліквідні активи, які в будь-який момент із мінімальною затримкою та незначним ризиком втрат можна перетворити на первинні резерви (готівку). До них включають:

   казначейські та інші цінні папери, що рефінан-суються НБУ (облігації внутрішньої державної позики, векселі);

   короткострокові кредити вигідним позичальникам.

Ці активи приносять також незначний дохід банку; головне їх призначення - бути джерелом поповнення первинних резервів.

Найдохідніші активи - це кредити та інвестиції. Якщо банки розглядають структуру своїх активів щодо дохідності, то вони надають перевагу власне кредитам та інвестиціям, однак ці активи найменш ліквідні.

 

Перевірте свої знання

1. Як класифікують активні операції банків?

2. Як ви розумієте поняття «ліквідність»?

3. Прокласифікуйте активи банків за ліквідністю.

4. У чому відмінність між первинними і вторинними резервами?

5. Які види найдохідніших активів ви знаєте?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+