Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.7. --- Тема 7. ВИДИ РИНКІВ ТА ЇХ ІНФРАСТРУКТУРА

1. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суть та функції ринкової інфраструктури.

2. Ринок товарів і послуг та його інфраструктура. Суть і функції товарної біржі.

3. Ринок капіталів, його структура та інфраструктура.

4. Особливості ринку прані. Попит і пропозиція на працю. Служба зайнятості і ринок праці в Україні.

5. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів. Фондова біржа та її функції.