Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.9. --- Тема 9. ФОРМИ ДОХОДІВ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

1. Ринковий механізм розподілу доходів. Проблема нерівності в доходах. Крива Лоренца. Індекс Джині.

2. Суть,   форми   і   системи   заробітної   плати.   Мінімальна заробітна плата.

3. Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і види земельної ренти.

4. Позичковий відсоток. Норма позичкового відсотка. Фактори, що впливають на ставку відсотка.

5.  Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+