Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.15. --- Тема 15 ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

1.  Суть та структура міжнародних економічних відносин.

2.  Теорія порівняльних переваг і МПП Міжнародна торгівля і світовий ринок.

3.  Міжнародні валютні відносини. Структура та етапи розвитку світової валютної системи. Міжнародні фінансово-кредитні заклади.

4.  Міжнародний рух капіталів.

5.  Міжнародна кооперація та науково-технічне співробітництво.

6. Місце України в системі міжнародних економічних відносин.