Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.2. Облік і контроль надходження основних засобів

5.2.2. Облік і контроль надходження основних засобів

На підприємствах необхідно забезпечити постійне оновлення основних

засобів не тільки тому, що вони зношуються, а й для забезпечення як вищого

рівня фондооснащеності виробництва та впровадження досягнень науково-

технічного прогресу – єдиного фактору, який дає змогу кардинально підвищити

рівень ефективності виробництва. У зв’язку з цим на підприємства надходять

основні засоби в результаті будівництва, придбання чи навіть безоплатної

передачі або фінансової оренди. Такі операції відображаються як у

фінансовому, так і в управлінському обліку одночасно на основі актів

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, тип. ф. №

03-1.

У той же час є певні особливості, що необхідно враховувати саме в

управлінському обліку. Насамперед слід наголосити, що в управлінському

обліку важливе значення має належність об’єктів до конкретних центрів

відповідальності. Тому й передбачено, що згаданий акт складається не тільки

при надходженні основних засобів на підприємство, а й у всіх випадках

передачі об’єктів від одного центру відповідальності до іншого.

Приймання основних засобів здійснює комісія, затверджена керівником

підприємства. Важливо, щоб при цьому була ретельно перевірена комплектність

об’єкта відповідно до проектно-кошторисної чи технічної документації.

Причому треба пом’ятати, що разом з машинами і механізмами, автомобілями

часто надходять ремкомплекти, запасні вузли, комплекти інструментів, певні

малоцінні та швидкозношувані предмети, вартість котрих у технічних

паспортах і товарно-транспортних накладних не вказується. У фінансовому

обліку у зв’язку з цим об’єкт приймається на баланс за загальною

прейскурантною вартістю (справедливою вартістю за П(С)БО 7), до якої

додають витрати на реєстрові збори, державне мито та ін. Тому в

управлінському обліку необхідно забезпечити роздільний облік об'єкта і

комплектуючих відповідно до їхньої кількості за технічними паспортами і

вартості, визначеної за аналогами, що є на підприємстві, або на основі прайс-

листів чи експертної оцінки. Оскільки у згаданому акті (тип. ф. № 03-1)

відповідних граф чи рядків не передбачено, для оприбуткування таких

комплектуючих можна використовувати накладні (прибуткові ордери) з

подальшим відображенням цих даних у реєстрах аналітичного обліку.

Кожному об’єкту основних засобів присвоюють інвентарний номер, що є

дуже важливою відмінною ознакою реєстрування в управлінському обліку,

якщо врахувати, що на підприємствах експлуатуються, як правило, кілька

однотипних, а то й однакових об’єктів. Інвентарні номери присвоюються за

серійною ознакою і складаються з чотирьох-чи п’ятизначних чисел: 10301 –

будівля офісу, 10302 – будівля цеху (або 0301, 0302 відповідно) чи 10501 –

автомобіль КРАЗ, 10502 – автомобіль КАМАЗ і т. д. Ці номери наносяться

фарбою або закріпленням жетонів на кожний об’єкт і зберігаються, як правило,

за ними на весь період їхньої експлуатації на підприємстві. Навіть якщо об’єкти

однотипні та обліковуються в одній інвентарній картці, кожному з них

присвоюють окремий інвентарний номер. Інвентарні номери об’єктів, що

вибули внаслідок зносу, реалізації і т. п., не можуть присвоюватись іншим

основним засобам, котрі надійшли на підприємство. Орендовані основні засоби

обліковуються в орендарів за інвентарними номерами, присвоєними

орендододавцями.

При оприбуткуванні основних засобів, придбаних у постачальників, акт

приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, тип. ф. №

03-1 складається в одному примірнику, оскільки, крім нього, є товарно-

транспортна накладна. Якщо ж об’єкт передано від одного центру

відповідальності до іншого, цей акт складають у двох примірниках: один

передають у фінансову бухгалтерію, а інший зберігають у підрозділі, що

передав об’єкт основних засобів.

Для забезпечення точності та оперативності управлінського обліку

важливе значення має правильне визначення рахунків і об’єктів аналітичного

управлінського обліку для віднесення амортизаційних відрахувань на витрати

центрів відповідальності та видів продукції (робіт, послуг), вказаних у графі 10

зазначеного акта, виробництво (виконання) котрих здійснює цей структурний

підрозділ. Коди цих об’єктів складаються із номерів синтетичних рахунків,

призначених для обліку відповідних витрат – перші дві цифри: 23

“Виробництво”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”,

93 “Витрати на збут”, і номерів конкретних об’єктів обліку витрат – останні три

цифри: 001 “Виробництво готової продукції”, 002 “Транспортні витрати”, 003

“Витрати на сортування і доробку” тощо.

На основі цього акта спочатку в інвентарній карточці обліку основних

засобів тип. ф. № 03-6 – у фінансовому обліку, а потім в інвентарному списку

основних засобів тип. ф. № 03-9 – в управлінському обліку записують

інвентарні номери об’єктів, їхні найменування, первісну вартість.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+