Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2.3. Облік і контроль вибуття основних засобів

5.2.3. Облік і контроль вибуття основних засобів

Поряд із надходженням основних засобів на підприємствах через різні

причини (непридатність для подальшої експлуатації внаслідок повного зносу,

застарілість, непотрібність, продаж, вимушену ліквідацію тощо) відбувається

їхнє вибуття, що відображається як у фінансовому, так і в управлінському

обліку на основі актів списання основних засобів, тип. ф. № 03-3.

У зв’язку зі специфікою основних засобів автотранспорту для їх списання

використовують документ іншої форми, оскільки при ліквідації автомобілів

необхідно, крім металобрухту, оприбутковувати придатні для подальшої

експлуатації чи ремонту запасні частини, вузли або й агрегати.

При вибутті основних засобів унаслідок списання, важливим завданням

управлінського обліку є забезпечення чіткого контролю за отриманими

матеріальними цінностями від розбирання будівель і споруд, демонтажу машин

і обладнання, оскільки часто окремі конструктивні елементи, вузли й агрегати

можуть бути використані для ремонту чи реконструкції інших об’єктів. Нерідко

навіть вартість матеріалів, непридатних для подальшого використання за

прямим призначенням: брухт, тверде паливо і т. д. є досить значною. В окремих

випадках при ліквідації, наприклад приладів, необхідно оприбуткувати

дорогоцінні метали: золото, платину, срібло. Нехтування цим завдає значних

втрат підприємствам і не може свідчити про ефективність управлінського

обліку. Тому для ліквідації будь-якого об'єкта доцільно затвердити комісію, що

ретельно оглянула б усі отримані матеріали, вузли, агрегати, конструктивні

елементи тощо, визначивши їхню можливу вартість, необхідну для розрахунку

результатів списання основних засобів.

Результати від списання об’єкта необхідні для відображення операцій у

фінансовому обліку. Однак формуються вони за даними управлінського обліку

про витрати на ліквідацію. Для забезпечення належного контролю за такими

витратами доцільно попередньо скласти кошторис, тобто розрахунок, що є

основним інструментом управлінського обліку та контролю витрат, а також

критерієм оцінки діяльності управлінців центрів відповідальності. Саме так у

вітчизняній практиці здійснюється контроль щодо витрат у відомостях дефектів,

але лише при ремонті машин, автотранспорту. Щодо ліквідації машин і

механізмів, будівель і споруд таких документів, як правило, не складають, що не

забезпечує належного контролю в управлінському обліку за цими витратами.

Тому, відповідно до вище наведеного, можна запропонувати складання цього

кошторису до початку розбирання (демонтажу, ліквідації) всіх без винятку

основних засобів.

Усі отримані внаслідок ліквідації основних засобів матеріальні цінності

мають бути оприбутковані на склад, а потім використані за можливими

напрямками, що засвідчується відповідними первинними документами.

Здавання утилю, металобрухту на склад проводять за накладними. Якщо

металобрухт реалізовано, заготівельник виписує приймальну квитанцію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+