Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. Формування довгострокових цілей діяльності підприємства і розробка шляхів їхньої реалізації — це:

а) стратегія підприємства;

б) тактика підприємства;

в) управління підприємством;

г) інвестиційна стратегія підприємства.

2. Формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства і вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення — це:

а) стратегія підприємства;

б) тактика підприємства;

в) управління підприємством;

г) інвестиційна стратегія підприємства.

3. Розробка інвестиційної стратегії фірми в основному орієнто­вана на:

а) довгострокові перспективи;

б) тактичні цілі;

в) оперативні цілі.

4. Формування інвестиційної стратегії фірми базується на прог­нозуванні:

а) кон'юнктури інвестиційного ринку;

б) інвестиційного клімату;

в) умов здійснення інвестиційної діяльності;

г) усі відповіді правильні.

5. Для оцінки ефективності інвестиційної стратегії використову­ють критерії:

а) узгодженість інвестиційної стратегії з зовнішнім середови­щем;

б) сприятливість інвестиційного клімату;

в) рівень економічного розвитку регіону здійснення;

г) наявність демократичних процесів.

6. Вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти — це:

а) фінансове інвестування;

б) реальне інвестування;

в) непряме інвестування.

7. Фінансовою основою інвестиційних ресурсів є:

а) інвестиції;

б) капіталовкладення;

в) прибуток;

г) амортизація.

8. За об'єктами вкладання коштів інвестиції підрозділяють на:

а) малі та великі;

б) реальні та фінансові;

в) довгострокові та короткострокові;

г) прямі та непрямі.

9. За характером участі в інвестуванні інвестиції підрозділяють на:

а) малі та великі;

б) реальні та фінансові;

в) довгострокові та короткострокові;

г) прямі та непрямі.

10. За періодом інвестування інвестиції підрозділяють на:

а) малі та великі;

б) реальні та фінансові;

в) довгострокові та короткострокові;

г) прямі та непрямі.

11. За формами власності інвестора інвестиції підрозділяють на:

а) приватні, державні, іноземні та спільні;

б) реальні та фінансові;

в) інвестиції в самій державі та за кордоном;

г) прямі та непрямі.

12. За регіональними ознаками інвестиції підрозділяють на:

а) приватні, державні, іноземні та спільні;

б) реальні та фінансові;

в) інвестиції в самій державі та за кордоном;

г) прямі та непрямі.

13. Залежно від ціни продажу додаткової продукції інвестиції підрозділяють на:

а) малі та великі;

б) реальні та фінансові;

в) довгострокові та короткострокові;

г) прямі та непрямі.

14. Дія, спрямована на створення майбутніх чистих прибутків (соціальних ефектів) шляхом вкладання деяких коштів, — це:

а) капіталовкладення;

б) інвестування;

в) кредитування.

15. Перетворення предмета праці на засоб виробництва, обходячи проміжний етап формування грошових коштів (капіталу), — це:

а) капіталовкладення;

б) пряме інвестування;

в) непряме інвестування.

16. Інвестування, опосередковане іншими особами — інвестицій­ними або фінансовими посередниками — це:

а) довгострокове інвестування;

б) короткострокове інвестування;

в) непряме інвестування.

17. Вкладання капіталу на період не більше одного року — це:

а) довгострокове інвестування;

б) короткострокове інвестування;

в) непряме інвестування.

18. Вкладання коштів у реальні активи — це:

а) довгострокове інвестування;

б) реальне інвестування;

в) непряме інвестування.

19. Усі види грошових та інших активів, залучених для здійснення вкладень в об'єкти інвестування, являють собою:

а) матеріальні ресурси;

б) інвестиційні ресурси;

в) фінансові ресурси;

г) залучені ресурси.

20. Якщо ціна продажу додаткової продукції залежить від розміру інвестицій, інвестиції називають:

а) довгостроковими;

б) малими;

в) непрямими.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+