Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Контрольні запитання

1. Розкрийте сутність стратегії діяльності під­приємства.

2. У чому різниця між стратегією та інвестицій­ною стратегією підприємства?

3. На які цілі зорієнтовано інвестиційну стра­тегію підприємства?

4. На основі яких напрямків базується форму­вання інвестиційної стратегії підприємства?

5. Назвіть умови визначення періоду форму­вання інвестиційної стратегії підприємства.

6. Які напрямки має інвестиційна стратегія підприємства?

7. Які критерії використовують під час визна­чення ефективності інвестиційної стратегії підприємства?

8. Що слід відносити до інвестиційних ресурсів підприємства?

9. Розкрийте сутність стратегії формування ін­вестиційних ресурсів підприємства.

10. Назвіть та схарактеризуйте етапи формуван­ня інвестиційних ресурсів підприємства.

11. Що є фінансовою основою інвестиційних ресурсів?

12. Які напрямки класифікації інвестицій ви знаєте?

13. Схарактеризуйте етапи інвестування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+