Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. До ознак проекту не належить:

а) зміна стану проекту задля досягнення його мети;

б) обмеженість у часі;

в) бажання розпочати даний вид діяльності;

г) обмеженість ресурсів.

2. Проект як система діяльності існує:

а) стільки часу, скільки його потрібно для одержання кінцево­го результату;

б) протягом певного часу, потрібного на його ТЕО;

в) протягом часу, визначеного інвесторами;

3. З позиції системного підходу проект можна визначити як:

а) щось, що замислюється або планується;

б) процес переходу з початкового стану в кінцевий;

в) завдання з певними вихідними даними та потрібними ресур­сами;

г) сукупність певних елементів та зв'язків між ними, що забез­печують досягнення поставлених цілей.

4. З позиції його природи проект можна визначити як:

а) щось, що замислюється або планується;

б) процес переходу з початкового стану в кінцевий;

в) завдання з певними вихідними даними та потрібними ресур­сами;

г) сукупність певних елементів та зв'язків між ними, що забез­печують досягнення поставлених цілей.

5. Комплексом взаємопов'язаних заходів, розроблених для досяг­нення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях, є:

а) місія проекту;

б) місія програми;

в) проект;

г) програма.

6. Що не відносять до характеристик проекту:

а) зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

б) можливість відміни вхідних ресурсів;

в) відсутність зв'язків між елементами проекту як системи;

г) існування та закінчення проекту у певному оточенні.

7. Які ознаки не відносять до проекту:

а) неповторність;

б) необмеженість ресурсів;

в) обмеженість у часі;

г) обмеженість ресурсів.

8. Зв'язок реалізації проекту зі змінами у будь-якій системі під час цілеспрямованого її перетворення з існуючого стану на бажа­ний — це сутність ознаки проекту:

а) неповторність;

б) обмеженість у часі;

в) зміна стану проекту;

г) обмеженість ресурсів.

9. Бажаний та доведений результат, який досягнуто у межах пев­ного строку за заданих умов реалізації проекту, це є:

а) мета проекту;

б) місія проекту;

в) результат проекту.

10. Необхідність класифікації проектів виникає у зв'язку з:

а) наявністю багатьох видів проектів;

б) потребами часу;

в) вимогами інвесторів.

11. За масштабом проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.

12. За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проекти кла­сифікують на:

а) проект, програма, система;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.

13. За характером цільового завдання проекти класифікують на:

а) антикризові, маркетингові, навчальні;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.

14. За об'єктом інвестиційної діяльності проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.

15. За вимогами до якості та засобами її забезпечення проекти кла­сифікують на:

а) бездефектні, модульні, стандартні;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) антикризові, маркетингові, навчальні;

д) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні.

16. За строком реалізації проекти класифікують на:

а) бездефектні, модульні, стандартні;

б) малі, середні, мегапроекти;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) антикризові, маркетингові, навчальні;

д) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні.

17. За складністю проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.

18. За рівнем проекти класифікують на:

а) проект, програма, система;

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

г) прості та складні;

д) мультипроекти, монопроекти.

19. Цільові програми, що містять декілька взаємопов'язаних про­ектів, об'єднаних однією ціллю, ресурсами та часом, — це:

а) міжнародні проекти;

б) мегапроекти;

в) антикризові проекти;

г) монопроекти.

20. Проекти, у яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищення витрат на їхнє вирішення, — це:

а) складні проекти;

б) навчальні проекти;

в) монопроекти;

г) модульні проекти.

21. Окремі проекти певного виду і масштабу — це:

а) складні проекти;

б) навчальні проекти;

в) монопроекти;

г) модульні проекти.

22. Проекти, пов'язані з трансформуванням наукових досліджень та розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт або технологічний процес, — це:

а) інноваційні проекти;

б) навчальні проекти;

в) антикризові проекти;

г) модульні проекти.

23. Проектом, що здійснюється на основі фінансових інвестицій, є:

а) монопроект;

б) фінансово-інвестиційний проект;

в) мегапроект;

г) складний проект.

24. До внутрішніх чинників впливу на проект відносять:

а) політичні чинники;

б) чинники, пов'язані з організацією проекту;

в) екологічні чинники;

г) соціальні чинники.

25. До політичних чинників, що впливають на проект, відносять:

а) політичну стабільність;

б) структуру ВВП;

в) рівень освіти;

г) історичні традиції;

д) кліматичні умови.

26. До економічних чинників, що впливають на проект, відносять:

а) політичну стабільність;

б) структуру ВВП;

в) рівень освіти;

г) історичні традиції;

д) кліматичні умови.

27. До правових чинників, що впливають на проект відносять:

а) політичну стабільність;

б) структуру ВВП;

в) права людини;

г) історичні традиції;

д) кліматичні умови.

28. До суспільних чинників, що впливають на проект, відносять:

а) політичну стабільність;

б) структуру ВВП;

в) рівень освіти;

г) історичні традиції;

д) кліматичні умови.

29. До культурних чинників, що впливають на проект, відносять:

а) політичну стабільність;

б) структуру ВВП;

в) рівень освіти;

г) історичні традиції;

д) кліматичні умови.

30. До технологічних чинників, що впливають на проект, відно­сять:

а) рівень розвитку технологій;

б) структуру ВВП;

в) рівень освіти;

г) історичні традиції;

д) права людини.

31. Генеральна ціль проекту, чітко визначена умова його існуван­ня, яка деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для пев­них цілей наступних рівнів, — це:

а) місія проекту;

б) стратегія проекту;

в) місія першого рівню проекту.

32. Загальний напрямок дій за проектом — це:

а) корпоративна стратегія проекту;

б) ділова стратегія проекту;

в) функціональна стратегія проекту.

33. Стратегія конкуренції певного товару на певному ринку — це:

а) корпоративна стратегія проекту;

б) ділова стратегія проекту;

в) функціональна стратегія проекту.

34. Рівень існуючих, наявність нових технологій — це чинник впливу зовнішнього середовища:

а) політичний;

б) технологічний;

в) екологічний;

г) соціальний;

д) економічний.

35. Наявність певних депозитних банківських ставок — це чинник впливу зовнішнього середовища:

а) політичний;

б) технологічний;

в) обмеження державного рівню;

г) соціальний;

д) економічний.

36. Ліцензування — це чинник впливу зовнішнього середовища:

а) політичний;

б) технологічний;

в) обмеження державного рівню;

г) соціальний;

д) економічний.

37. Рівень безробіття — це чинник впливу зовнішнього середовища:

а) політичний;

б) технологічний;

в) обмеження державного рівню;

г) соціальний;

д) економічний.

38. Статутно-вікова структура населення — це чинник впливу зов­нішнього середовища:

а) політичний;

б) технологічний;

в) обмеження державного рівню;

г) соціальний;

д) економічний.

39. Рівень інфляції — це чинник впливу зовнішнього середовища:

а) політичний;

б) технологічний;

в) обмеження державного рівню;

г) екологічний;

д) економічний.

40. Рівень забруднення навколишнього середовища — це чинник впливу зовнішнього середовища:

а) політичний;

б) науково-технологічний;

в) обмеження державного рівню;

г) екологічний;

д) економічний.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+