Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Контрольні запитання

1. Розкрийте зміст поняття «проект».

2. Якими основними ознаками характеризу­ється проект?

3. У чому полягають особливості проекту як системи?

4. Наведіть різні визначення проекту та дайте їхню порівняльну характеристику. Яке ви­значення, на Вашу думку, є найповнішим?

5. Розкрийте сутність інвестиційного проекту. Чи усі проекти є інвестиційними?

6. Схарактеризуйте основні ознаки проекту.

7. Дайте визначення мети проекту.

8. Обгрунтуйте необхідність застосування кла­сифікації проектів та охарактеризуйте ос­новні напрямки класифікації проектів.

9. Що таке оточення проекту? Як впливає ото­чення на реалізацію проекту?

10. Визначте та схарактеризуйте чинники зов­нішнього середовища, що безпосередньо впливають на проект.

11. Схарактеризуйте основних учасників проекту.

12. Чому виникає необхідність у встановленні генеральної та інших цілей проекту?

13. Що таке стратегія проекту? Які стратегічні напрямки ви знаєте?

14. У яких випадках існує потреба у застосуванні стратегічного аналізу?

15. Які аспекти треба враховувати при визна­ченні стратегії проекті?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+