Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Контрольні запитання

1. Визначте сутність життєвого циклу проекту.

2. З яких фаз складається життєвий цикл про­екту? Дайте їм характеристику.

3. У чому полягає сутність аналізу альтернатив­них варіантів проекту?

4. Що слід відносити до основної діяльності за проектом?

5. Які підходи використовують у практиці про­ектного аналізу?

6. На які шість фаз розподіляють життєвий цикл проекту?

7. Назвіть та схарактеризуйте стадії фази про­ектування та фази впровадження життєвого циклу проекту.

8. Чим може бути обумовлена ідея проекту?

9. Назвіть причини відхилення варіантів проек­ту від плану.

10. Чого потребує комерційна експертиза проекту?

11. Чого потребує технічна експертиза проекту?

12. Чого потребує екологічна експертиза проекту?

13. Чого потребує соціальна експертиза проекту?

14. Чого потребує інституційна експертиза проекту?

15. Чого потребує фінансова експертиза проекту?