Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. Життєвий цикл проекту — це:

а) час від першої затрати до останньої вигоди проекту;

б) час від ідеї проекту до початку його інвестування;

в) час затвердження місії проекту.

2. Життєвий цикл проекту складається з наступних фаз:

а) передінвестиційної та експлуатаційної;

б) передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної;

в) передінвестиційної, інвестиційної та завершальної.

3. Визначення інвестиційних можливостей відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

4. Аналіз альтернативних варіантів відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

5. Попереднє ТЕО проекту відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

6. Висновки по проекту і рішення про інвестування відносяться до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

7. Встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

8. Придбання та передача технології відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

9. Укладання контрактів відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

10. Придбання землі відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

11. Будівельні роботи відносяться до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

12. Встановлення обладнання відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

13. Набір та навчання персоналу відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

14. Здача в експлуатацію та запуск відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

15. Надходження від проекту відноситься до:

а) передінвестиційної фази проекту;

б) інвестиційної фази проекту;

в) експлуатаційної фази проекту.

16. До фази проектування відносять:

а) ідентифікацію;

б) реалізацію;

в) переговори.

17. До фази проектування не відносять:

а) розробку;

б) експертизу;

в) завершальну оцінку.

18. Час від першої затрати до останньої вигоди проекту —це:

а) інвестування проекту;

б) життєвий цикл проекту;

в) розробка проекту.

19. До фази впровадження проекту відносять:

а) розробку;

б)експертизу;

в) переговори.

20. До фази впровадження проекту не відносять:

а) розробку;

б) реалізацію;

в) переговори.

21. Реалізація відноситься до фази проекту:

а) проектування;

б)впровадження.

22. Ідентифікація відноситься до фази проекту:

а)проектування;

б)впровадження.

23. Завершальна оцінка відноситься до фази проекту:

а)проектування;

б) впровадження.

24. Експертиза відноситься до фази проекту:

а) проектування;

б)впровадження.

25. Розробка відноситься до фази проекту:

а) проектування;

б) впровадження.

26. Переговори відносяться до фази проекту:

а) проектування;

б) впровадження.

27. Комерційна експертиза проекту вимагає проведення аналізу:

а) масштабу проекту;

б) попиту на продукцію проекту;

в) надійності технічних систем.

28. Оцінка придатності технічного плану для місця розташування проекту — це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.

29. Оцінка доступності та якості ресурсів та їхньої вартості — це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.

30. Оцінка рівню сервісу та надійності існуючої інфраструктури, яку використовуватиме проект, — це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.

31. Оцінка забруднення повітряного басейну — це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.

32. Оцінка витрат і прибутків для визначення комерційної життє­здатності проекту — це напрямок:

а) технічної експертизи;

б) екологічної експертизи;

в) комерційної експертизи.

33. Оцінка бухгалтерського балансу — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.

34. Оцінка впливу структури сім'ї на перспективи успіху проекту — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.

35. Оцінка вигод, які було одержано в результаті реалізації проек­ту, для суспільства в цілому — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.

36. Оцінка необхідних стимулів для різних учасників проекту — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.

37. Оцінка звіту про прибутки й збитки — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в) економічної експертизи.

38. Оцінка можливостей фінансування за рахунок різних джерел — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в)економічної експертизи.

39. Оцінка доступних дрібних виробників до інформації про шир­ші ринки збуту та регіональну економіку — це напрямок:

а) соціальної експертизи;

б) фінансової експертизи;

в)економічної експертизи.

40. Необхідною умовою будь-якого проекту є проходження:

а) всіх фаз і стадій проектного циклу;

б) основних фаз і стадій проектного циклу;

в) окремих фаз і стадій проектного циклу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+