Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Контрольні запитання

1. Сформулюйте основне завдання проектного аналізу.

2.Які методологічні принципи застосовуються при розрахунку грошових потоків проекту?

3. Що слід розуміти під безповоротними витратами?

4. У чому полягає цінність проекту?

5. В чому полягає сутність концепції альтернативної вартості?

6. Що слід розуміти під неявними вигодами?

7. Які чинники впливають на зміну вартості грошей у часі?

8. У чому полягає сутність процесу дисконтування? У яких випадках застосовують дисконтування?

9. Які види грошових потоків використовують у практиці проектного аналізу?

10.Як впливає амортизація на грошові потоки проекту?

11. Які методи нарахування амортизації застосовуються у проектному аналізі?

12. У чому полягає сутність рівномірного нарахування амортизації? Розкрийте його позитивні та негативні риси.

13. У чому полягають позитивні аспекти застосування методів прискореної амортизації. Схарактеризуйте відомі Вам методи прискореної амортизації.

14. Як впливає інфляція на грошові потоки проекту? Як можна врахувати вплив інфляції на проект?

15. Що визначає формула Фiшера?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+