Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. У якості результатів проекту можуть виступати:

а) тільки абсолютні показники тривалості витрат і вигод проекту;

б) як абсолютні, так і відносні показники ефективності вико­ристання ресурсів;

в) не тільки абсолютні та відносні, а й динамічні показники.

2. Під ефективністю проекту розуміють:

а) порівняння результатів і витрат проекту;

б) порівняння кількості здійснених і заключних контрактів;

в) порівняння залученої кількості ресурсів до даного проекту та базового.

3. Відношення приведеної вартості прибутків, отриманих у різні періоди здійснення проекту, до приведеної вартості його витрат характеризує показник ефективності:

а) чиста приведена вартість проекту;

б) індекс прибутковості проекту;

в) період окупності з урахуванням дисконтування;

г) внутрішня норма рентабельності проекту.

4. Сума різночасових чистих грошових надходжень від реалізації проекту, приведених до вартісного рівню базового періоду, є показником ефективності:

а) чиста приведена вартість проекту;

б) індекс прибутковості проекту;

в) період окупності з урахуванням дисконтування;

г) внутрішня норма рентабельності проекту.

5. Норма дисконту, при якій чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю, характеризує показник:

а) чиста приведена вартість проекту;

б) індекс прибутковості проекту;

в) період окупності з урахуванням дисконтування;

г) внутрішня норма рентабельності проекту.

6. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) індекс прибутковості проекту більше одиниці;

б) індекс прибутковості проекту дорівнює одиниці;

в) індекс прибутковості проекту менше одиниці.

7. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю;

б) чиста приведена вартість проекту більше нуля;

в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.

8. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) внутрішня норма рентабельності проекту дорівнює ставці кредиту;

б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

в) внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту.

9. Чиста приведена вартість проекту А становить 350 одиниць, проекту Б — 400 одиниць, тоді:

а) проект А більш ефективний ніж проект Б;

б) обидва проекти ефективні;

в) обидва проекти не ефективні.

10. Індекс прибутковості проекту А дорівнює 1,5, проекту С —2,3, тоді:

а) обидва проекти є ефективними;

б) проект С більш ефективний;

в) немає правильної відповіді.

11. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) індекс прибутковості проекту більше одиниці;

б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.

12. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) індекс прибутковості проекту менше одиниці;

б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

в) чиста приведена вартість проекту більше нуля.

13. Проект можна вважати ефективним, якшо:

а) індекс прибутковості проекту менше одиниці;

б) внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту;

в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.

14. Якшо індекс рентабельності проекту дорівнює 1, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б)неприбутковим;

в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

15. Якщо чистий приведений дохід проекту більше 0, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

16. Якшо індекс рентабельності проекту менше 1, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

17. Якщо індекс рентабельності проекту більше 1, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

18. Якщо внутрішня норма рентабельності проекту більше позикової ставки, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

19. Якщо чистий приведений дохід проекту дорівнює 0, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

20. Якщо внутрішня норма рентабельності менше позикової ставки, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

21. Якшо внутрішня норма рентабельності проекту дорівнює позиковій ставці, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків

22. Якщо чистий приведений дохід проекту менше 0, то проект можна вважати:

а) прибутковим;

б) неприбутковим;

в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

23. Внутрішня норма рентабельності проекту А становить 8 %, проекту Б — 9 %, тоді:

а) проект А більш ефективний;

б) обидва проекти ефективні;

в) обидва проекти не ефективні;

г) проект Б більш ефективний;

д) усі відповіді не правильні.

24. Індекс прибутковості проекту К дорівнює 7,5, проекту С — 2,3, тоді:

а) обидва проекти є ефективними;

б) проект С більш ефективний;

в) треба ще розрахувати показник чистого приведеного доходу.

25. Чиста приведена вартість проекту М становить 350 одиниць, проекту Т — 600 одиниць, тоді:

а) проект Т більш ефективний, ніж проект М;

б) обидва проекти ефективні;

в) обидва проекти не ефективні.

26. Внутрішня норма рентабельності проекту Р дорівнює 5,5 %, проекту П— 2,3 % при позиковій ставці — 5,5 % тоді:

а) обидва проекти є ефективними;

б) проект Р більш ефективний;

в) обидва проекти є неефективними;

г) усі відповіді не правильні.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+