Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Контрольні запитання

 1. У чому полягає мета аналізу беззбитковості проекту?
 2. Що ви розумієте під точкою беззбитковості проекту? Як визначити точку беззбитковості проекту?
 3. На чому заснована оцінка результатів проекту? Що вона характеризує?
 4. Що дозволяє виявити аналіз результатів проекту?
 5. У чому полягає ефективність проекту?
 6. Які види ефективності проекту ви знаєте?
 7. За допомогою яких критеріїв та показників вимірюють ефективність проекту?
 8. Які методи застосовують при оцінці ефективності інвестування?
 9. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — чистий приведений дохід.
 10. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — індекс рентабельності.
 11. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — норма рентабельності.
 12. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — внутрішня норма прибутковості.
 13. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування —строк окупності проекту.
 14. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — коефіцієнт ефективності інвес­тицій.
 15. У яких випадках проект можна вважати ефективним?