Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Контрольні запитання

1. Розкрийте сутність поняття «проектний ризик».

2. У чому полягає різниця між поняттями «невизначеність» і «ризик» в проекті?

3. Які класифікаційні ознаки проектного ризику ви знаєте?

4. Дайте характеристику різним видам ризику в проекті.

5. Які завдання поставлені переданалізом проектного ризику?

6. Назвіть методи аналізу та прогнозування проектних ризиків і невизначеності, які ви знаєте.

7. У чому полягає сутність аналізу чутливості проектного ризику?

8. Розкрийте зміст аналізу сценаріїв проектного ризику.

9. Дайте характеристику аналізу моделей за методом «Монте-Карло» проектного ризику.

10. Розкрийте сутність хеджування як методу зниження ризику проекту.

11. Розкрийте сутність страхування як методу зниження ризику проекту.