Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. Небезпекою небажаних відхилень від очікуваних станів у май­бутньому, із розрахунку яких приймаються рішення в теперішньому, є:

а) невизначеність;

б) проектний ризик;

в) інвестиційний ризик.

2. Походження ризиків пов'язане з:

а) неоднозначністю майбутнього, невизначеністю багатьох процесів і подій;

б) неоднозначністю процесів і подій, що відбувалися у минулому;

в) неоднозначністю дій керівництва проекту.

3. До групи проектного ризику залежного від місця прояву відносять:

а) ризик основного виробництва;

б) зовнішні та внутрішні;

в) соціальні і політичні;

г) ризики зупинки.

4. До групи проектного ризику залежно від стосунків із приводу використання цінностей у процесі здійснення діяльності за проектом відносять:

а) зовнішні та внутрішні;

б) ризики допоміжних виробництв;

в) ризики відповідальності учасників проекту;

г) галузеві ризики.

5. За тяжкістю прояву проектні ризики бувають:

а) ризики випадкових подій;

б) економічні;

в) ризики, що викликають банкрутство;

г) ризики, що швидко проявляються.

6. За регулярністю проектні ризики бувають:

а) систематичні та несистематичні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) контрольовані та неконтрольовані.

7. За ступенем контролю проектні ризики бувають:

а) систематичні та несистематичні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) контрольовані та неконтрольовані.

8. За часом прояву проектні ризики бувають:

а) майбутні та ретроспективні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) контрольовані та неконтрольовані.

9. За ступенем передбачуваності проектні ризики бувають:

а) майбутні та ретроспективні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) непередбачувані ризики.

10. За формою впливу проектні ризики бувають:

а) майбутні та ретроспективні

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) ризики прямих і непрямих збитків.

11. Системою укладання термінових контрактів і угод, що враховує можливість у майбутньому зміну курсів (цін), які зустрічні тим, що несуть ризик, є:

а) страхування;

б)хеджування;

в) розподіл ризику між учасниками;

г) резервні фонди.

12. До групи проектного ризику залежно від джерела виникнення відносять:

а) зовнішні та внутрішні;

б) ризики допоміжних виробництв;

в) ризики відповідальності учасників проекту;

г) галузеві ризики.

13. За видом виробництва проектні ризики бувають:

а) ризики випадкових подій;

б) ризики основного та допоміжного виробництва;

в) ризики, що викликають банкрутство;

г) ризики, що швидко проявляються.

14. За складністю проектні ризики бувають:

а) систематичні та несистематичні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) локальні та сукупні.

15. За характером причин, що їх викликають, проектні ризики бувають:

а) систематичні та несистематичні;

б) економічні та політичні;

в) ризики випадкових подій та злочинних дій;

г) контрольовані та неконтрольовані.

16. За рівнем прояву проектні ризики бувають:

а) майбутні та ретроспективні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) контрольовані та неконтрольовані.

17. За інтенсивністю прояву проектні ризики бувають:

а) майбутні та ретроспективні;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) що швидко й помірно проявляються.

18. За можливістю страхування проектні ризики бувають:

а) ризики, що страхуються та не страхуються;

б) економічні та політичні;

в) помірні та сильні;

г) ризики прямих і непрямих збитків.

19. Відхилення від діяльності або обставин, що спричиняють ризик, є сутністю методу зниження ризику:

а) запобігання ризику;

б) передача ризику;

в) скорочення ризику;

г) утримання від ризику.

20. Проведення власних спеціальних заходів для обмеження розміру ризику є сутністю методу зниження ризику:

а) запобігання ризику;

б) передача ризику;

в) скорочення ризику;

г) утримання від ризику.

21. Угоду між продавцем і покупцем на реалізацію або придбання товару в майбутньому за фіксованою ціною називають:

а) опціон;

б) контракт

в) ф'ючерс

22. Угоду про продаж або купівлю права на купівлю або продаж ф'ючерсного контракту до визначеної дати за обговореною ціною, з оплатою покупцем відповідної премії називають:

а) опцірн;

б) контракт;

в) ф'ючерс.

23. Відносинами із захисту майнових інтересів при наставанні страхових подій за рахунок грошових фондів, страхових внесків є:

а) страхування ризику;

б) передача ризику;

в) скорочення ризику;

г) хеджування.

24. Переклад відповідальності за ризик на іншу сторону є сутністю методу зниження ризику:

а) запобігання ризику;

б) передача ризику;

в) скорочення ризику;

г) утримання від ризику.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+