Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. Оптимальну структуру капіталу можна визначити за допомо­гою показника:

а) рентабельності капіталу;

б) ефекту фінансового леверіджу;

в) ефекту виробничого важеля;

г) рентабельності інвестування.

2. Сутність цього методу фінансування інвестиційних ресурсів полягає в тому, що після вилучення з прибутку податків та інших обов'язкових платежів у бюджет решта грошових нако­пичень залишаються в розпорядженні підприємства, — це:

а) державне асигнування;

б) лізинг;

в) довгострокове кредитування;

г) самофінансування.

3. Цей метод інвестування являє собою довгострокову оренду основних фондів:

а) державне асигнування;

б) лізинг;

в) довгострокове кредитування;

г) самофінансування.

4. Прибуток відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

5. Комерційний кредит відносять до джерел фінансування інве­стиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

6. Амортизаційні відрахування відносять до джерел фінансуван­ня інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

7. Доходи від цінних паперів відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

8. Пайові внески членів колективу відносять до джерел фінансу­вання інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

9. Банківський кредит відносять до джерел фінансування інвес­тиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

10. Оцінка вартості підприємства, заснована на зменшенні загаль­ної балансової вартості активів підприємства на суму його зо­бов'язань, — це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

11. Оцінка вартості підприємства, заснована на використанні да­них про продаж аналогічних підприємств на аукціонах, — це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

12. Оцінка вартості підприємства, що базується на визначенні ре­альної суми середньорічного прибутку за ряд останніх років та середньої норми прибутковості інвестицій, — це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+