Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Контрольні запитання

1. У чому полягає сутність поняття управління проектами (УП)?

2. Що слід розуміти під функціями УП?

3. Що є об'єктом управління в проекті?

4. Назвіть та охарактеризуйте базові функції управління проекту та функції, що інтегру­ються.

5. З яких видів управлінської діяльності склада­ються функції управління?

6. Розкрийте сутність принципів проектування організаційно-динамічних структур. Дайте їм характеристику.

7. Які чинники впливають на вибір варіанта організаційної структури проекту?

8. Які системи використовують при побудові структури УП (лінійні, функціональні)?

9. Види організаційно-динамічних структур УП. Дайте їм характеристику.

10. Що ви розумієте під «командою проекту»?

11. Дайте характеристику основним стадіям жит­тєвого циклу команди проекту.

12. Які ознаки повинна мати ефективна команда проекту? Назвіть критерії ефективності її діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+