Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. КОРМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Кормами називають продукти рослинного і тваринного похо­дження та промислового синтезу, які містять поживні речовини в за­своюваній формі, не впливають негативно на здоров’я тварин та якість одержуваної продукції. Для кожного виду корму характерні певні фізичні й хімічні ознаки, що визначають його поїдання та діє­тичні властивості. Продукти, які містять шкідливі домішки, можна використовувати як корми після їхнього знешкодження з гарантією збереження здоров’я тварин і якості продукції, яку споживає людина.

Основні вимоги щодо якості кормів встановлені державними й галузевими стандартами. Якість корму визначають залежно від по­ходження, вмісту вологи, протеїну, каротину, клітковини, органіч­них кислот, наявності шкідливих та отруйних домішок тощо.

Для зручності використання під час вирішення низки організа­ційних питань годівлі тварин, планування кормової бази корми класифікують за певними ознаками на окремі групи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3. КОРМИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА