Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.8. Роздоювання корів

Роздоювання корів — це система заходів, спрямованих на повніше використання можливостей їхньої молочної продуктивності. До них належать підготовка корів до отелення, нормована годівля, організа­ція і техніка доїння, своєчасне осіменіння, створення певних умов утримання, правильна організація виробничих процесів на фермі.

Необхідною умовою роздоювання є забезпечення високого рівня годівлі тварин упродовж перших 2 - 3 міс лактації. Через 10 - 15 днів після отелення за нормального загального стану корів і мо­лочної залози раціон для них збільшують на 2 - 4 к. од. від норми. Авансування кормами на продуктивність проводять доти, поки ко­рова підвищує надій. Молодим і повновіковим тваринам нижче від середньої вгодованості норми годівлі збільшують на 10 %.

(1 До раціону корів, яких роздоюють, треба вводити високоякісне сіно злакових і бобових трав, сінаж, кормові буряки, моркву, а вліт­ку основу його становлять зелені та концентровані корми. На 100 кг живої маси новотільним коровам необхідно давати 1,5 - 2 кг сіна,

2 — 3 — силосу, 2 — 2,5 — кормових буряків, 0,5 — 1 кг моркви. У до­бовому раціоні має міститися 2,5 — 3 кг сухої речовини.

На роздоювання суттєво впливають підготовка корови до доїння й дотримання правил машинного доїння, особливо повноти видою­вання, оскільки неповне видоювання спричинює зниження молоч­ної продуктивності. Підготовка корови до доїння включає обмиван­ня вим’я, витирання його та масаж. Ці операції мають тривати не більше ніж 1 хв. Якщо ж вони затягуються, то це призводить до втрати періоду рефлексу молоковіддачі і як наслідок — до знижен­ня надоїв. Наприкінці доїння роблять заключний масаж, натискую­чи на колектор доїльних стаканів униз і вперед.

На роздоювання впливають також зоогігієнічні умови утриман­ня, чистота тварин, дотримання розпорядку дня, спокій у період доїння. Авансування кормами для роздоювання припиняють за

2 — 3 міс до запуску, і корів годують відповідно до фактичної молоч­ної продуктивності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+