Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3.1. Породи універсального напряму продуктивності

Велика біла порода — одна з найстаріших і найпоширеніших порід в Україні. Виведена акліматизацією завезених свиней англій­ської великої білої породи, тривалою селекцією та впливом кліма­тичних і кормових чинників. Розводиться в Україні понад 90 років і становить 82,5 % наявного поголів’я. Тварин можна відгодовувати як для одержання бекону або пісного м’яса, так і великої кількості сала. їх широко використовують для виведення вітчизняних порід, типів та ліній. Свині цієї породи великих розмірів, із трохи розтяг­нутим, широким і глибоким тулубом, широкою спиною, великими, м’ясистими та виповненими окостами, мають 12 — 14 сосків (рис. 6.1). Жива маса дорослих кнурів становить 320 — 350, свиноматок —

Рис. 6.1. Свиноматка великої білої породи


230 — 250 кг; багатоплідність — 10 — 12 поросят, жива маса поросят у разі відлучення у 60-денному віці — 17 — 20 кг.

Живої маси 100 кг свині досягають у 180 — 200-денному віці, а їх середньодобові прирости в умовах інтенсивної відгодівлі можуть становити 800 — 850 г з витратою корму 3,6 — 3,8 к. од. на 1 кг при­росту. Забійний вихід у молодняку досягає 70 — 75 % (у відгодованих повновікових тварин — 80 — 82 %) з виходом м’яса 50 — 55 %.

Тварини великої білої породи добре пристосовані до розведення в різних природно-кліматичних зонах України, крім південних райо­нів. У породі багато ліній — Свата, Драчуна,Лафета тощо; родин — Волшебниці, Тайги, Герані та ін. Провідні племзаводи: «Україна» Вінницької, «Любомирівка» Дніпропетровської, ім. Калініна Доне­цької, ім. ЛитвиноваЛуганської, «Вирішальне», «Степове» Полтав­ської, «Михайлівка», «Василівка» Сумської, «Старий Коврай», «Ве­лика Бурімка» Черкаської областей та ін.

Свиней цієї породи використовують як материнську основу для одержання товарних помісей та гібридних тварин. Нині ведеться цілеспрямована селекційно-племінна робота зі створення внутріш- ньопородних типів материнської та батьківської форм.

Українська степова біла порода створена академіком М. Ф. Іва­новим у 1932 р. схрещуванням місцевих свиней півдня України з кнурами великої білої породи. За зовнішнім виглядом тварини по­дібні до свиней великої білої породи, але мають ще міцнішу будову тіла. Масть біла, голова невелика, тулуб вкритий густою, довгою, пружною і часто кучерявою щетиною (рис. 6.2). Жива маса дорослих кнурів досягає 310 — 340, свиноматок — 230 — 250 кг; багатоплід­ність —10 — 12 поросят. Живої маси 100 кг молодняк досягає у 175 —

Рис. 6.2. Свиноматка української степової білої породи


200-денному віці за середньодобових приростів 750 — 860 г і витра­ти кормів 3,5 — 4 к. од. Високий вихід м’яса від свиней одержують до

8 — 10-місячного віку, а далі, в більш старшому віці, вони добре оса­люються.

За чисельністю поголів’я порода посідає друге місце в Україні (12,2 %) після великої білої. Тварини добре пристосовані до пасо­вищного утримання в умовах півдня України, тому їх розводять у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетров­ській областях та в Автономній Республіці Крим. Основні лінії кну­рів — Асканія, Задорного, Степняка тощо; родини свиноматок — Асканії, Билини, Акації та ін.

Племінні заводи з розведення породи: «Зоря», ім. Калініна За­порізької, «Славутич», «Молочне», «Сиваський» Херсонської облас­тей. Породу використовують у регіональних системах для схре­щування та гібридизації в степовій зоні України, її материнські форми у поєднанні з кнурами порід ландрас, дюрок, великої чорної та полтавської м’ясної забезпечують отримання високопродуктив­них помісей і гібридів, яких використовують у товарних господар­ствах для відгодівлі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+