Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3.3. Породи сального напряму продуктивності

Миргородська порода виведена в 1940 р. на Полтавщині про­фесором О. П. Бондаренком складним відтворним схрещуванням місцевих чорно-рябих свиней з кнурами беркширської, великої бі­лої, середньої білої, великої чорної та темворської порід. За чисель­ністю в Україні посідає третє місце (4,5 %). Сучасні свині цієї породи досить довгі, широкі та глибокогруді, міцної конституції, чорно- рябої масті, іноді з рудим відтінком (рис. 6.7). Кнури досягають жи­вої маси 300 — 320, свиноматки — 220 — 230 кг; багатоплідність — 10 — 11 поросят; жива маса гнізда в 30 днів — 60 — 70 кг. Молодняк живої маси 100 кг досягає за 186 — 190 днів за середньодобових при­ростів 690 — 710 г і витрати кормів на 1 кг приросту 4,0 — 4,2 к. од.

Рис. 6.7. Свиноматка миргородської породи


Основні лінії кнурів — Веселого, Грозного, Камиша тощо; родини свиноматок — Квітки, Гордої, Смородини та ін. Свині добре викори­стовують соковиті й грубі корми. Розводять їх головним чином у Полтавській, Хмельницькій, Сумській, а також Черкаській, Івано- Франківській, Одеській, Рівненській, Чернігівській та інших облас­тях. Провідні племзаводи: ім. Т. Г. Шевченка та «Перемога» Полта­вської області.

Тварин миргородської породи використовують у системі схрещу­вання і гібридизації як материнську породу, а селекційно-племінна робота ведеться в напрямі підвищення м’ясності.

Українська степова ряба порода виведена в 1961 р. академі­ком Л. К. Гребнем з використанням місцевих свиней, великої білої, беркширської та мангалицької порід. За розвитком і продуктивніс­тю тварини наближаються до степової білої. Жива маса дорослих кнурів становить 290 — 340, свиноматок — 210 — 230 кг; багатоплід­ність — 10 — 11 поросят; маса гнізда у місячному віці — 60 — 65 кг. Масть різних відтінків: темно-ряба, чорна, чорно-руда й руда. Кіс­тяк міцний, тулуб довгий та округлий, темперамент спокійний. У разі м’ясної відгодівлі підсвинки досягають живої маси 100 кг за 215 — 220 днів, витрачаючи не більше ніж 5 к. од. на 1 кг приросту.

Основні лінії кнурів — Рябого, Рекорда, Рижика тощо; родини свиноматок — Рябої, Ракети, Ромашки та ін. Тварини добре перено­сять жарку пору року. Поширені у Херсонській та Миколаївській областях. Породу розводять і вдосконалюють у племзаводі «Молоч­не» Херсонської області. Свиноматок зазначеної породи використо­вують у регіональній системі розведення для схрещування та гібри­дизації в степовій зоні України.

Велика чорна порода виведена в Англії наприкінці XIX ст. ме­тодом відтворного схрещування англійських місцевих довговухих свиней з неаполітанськими та китайськими чорними свиньми. В Україну завезені з Німеччини в 1947 р. Тварини міцної конституції, спокійного темпераменту. Жива маса дорослих кнурів досягає 300 — 360, свиноматок — 200 — 240 кг; багатоплідність — 9 — 11 по­росят.

Розводять у Донецькій, Луганській та Сумській областях. Пле­мінне господарство з розведення породи — племзавод «Тернівсь- кий» Сумської області. Кнурів великої чорної породи використо­вують для промислового схрещування в степовому регіоні України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+